Kongelig presisering

Kongelig sakskunnskap fra Carl-Erik Grimstad.

ARI BEHN: Litt kongelig sakkunnskap kan være på sin plass i disse opphetede tider. Jeg har fått spørsmål om bruken av tittelen “prinsessegemal" som mange medier har brukt om forfatteren Ari Behn i det siste. Er dette riktig tittelbruk? Blant annet med referanse til Språkrådet må det slås fast: Gemal er tysk av opprinnelse og er etymologisk sett det samme ordet som vi finner igjen i det norske giftemål. Dette har igjen med avtale om ekteskapsinngåelse å gjøre. Vår bruk av ordet finner vi opprinnelsen til i Dansk ordbog som knytter begrepet til 1) mannlig ektefelle av fyrstelig slekt eller 2) mannlig ektefelle, men da brukt i spøkefulle vendinger (for eksempel når kvinner omtaler sin mann som gemal). Dermed gir det seg selv at ordet gemal ikke kan brukes dersom man da av ymse årsaker skulle ønske å omtale forfatteren i ironiske vendinger. Se for øvrig min bok Den forkledte republikk, regimer foran undergangen (2003) for mer informasjon om temaet.

Dertil vil jeg hevde at ordet “prinsgemal" (brukt om for eksempel prins Henrik av Danmark) er den eneste meningsfulle bruken av sammensetninger av ordet gemal med et fyrstelig prefiks. Prinsessegemal blir en ordmessig umulighet. Man kunne selvsagt teoretisk tenke seg ordkonstruksjonen kongegemal. Dersom den britiske dronning Victoria hadde fått sin vilje ved å utnevne sin gemal, pris Albert til konge, ville det ha kunnet komme til anvendelse. Men det skjedde som kjent ikke. Verken Disraeli eller Gladstone var særlig begeistret for tanken på en “King Consort", som det heter på engelsk.

Dagbladets bruk av “prinsessemannen" er antakelig dermed å foretrekke så lenge man ønsker å knytte Ari Behn til prinsesse Märtha Louises formelle status i kongehuset.

ARI BEHN: Hvordan skal man omtale Ari Behn når han for eksempel omtales i media? Carl-Erik Grimstad presiserer i dette debattinnlegget. Foto: MIKAEL SJÖBERG
ARI BEHN: Hvordan skal man omtale Ari Behn når han for eksempel omtales i media? Carl-Erik Grimstad presiserer i dette debattinnlegget. Foto: MIKAEL SJÖBERG Vis mer
<B>CARL-ERIK GRIMSTAD</B>