INKLUDERENDE OG INTEGRERENDE: Kong Harald. Foto: NTB Scanpix
INKLUDERENDE OG INTEGRERENDE: Kong Harald. Foto: NTB ScanpixVis mer

Kongen var nærmest sin egen skald

Den som er blind for det norske mangfoldet lever i en konstruert verden.

Meninger

Kong Haralds tale til 1500 gjester fra hele landet, samlet til hagefest i Slottsparken sist torsdag, har vakt oppsikt. Det skyldes dels den litterære, rytmiske formen. Kongen var nærmest sin egen skald. Men i første rekke er det innholdet som engasjerer. Talen var en oppsummering av hvordan Harald forstår Norge - som et land sammensatt av et stort mangfold av holdninger, levekår, livsstiler, kulturuttrykk og tros- og livssyn. Mange ble nok glade for kongens inkluderende analyse av det norske, mens andre mener han favnet alt for vidt. Noen vil hevde kong Harald seilte for tett opp til brennende politiske spørsmål i vår tid, blant annet innvandring og strid om religioner. Det siste beror på en misforståelse av hvordan det norske monarkiet fungerer.

Det er en utbredt oppfatning at kongehuset er en upolitisk innretning. Men monarkiet er en statsform - selv om kongens makt er innskrenket - og er derfor en politisk konstruksjon. Skal monarkiet ha noen mening ut over det rent symbolske, må det ha politiske ambisjoner og oppgaver. Ikke i noen partipolitisk eller splittende forstand, men de kongelige må likefullt utføre reelle oppdrag og representere nasjonen på en meningsfylt måte.

Her går det en tydelig linje fra den dansk-britiske prinsefamiliens ankomst i Oslo i snøvær i 1905, til Haralds tale i Slottsparken. Stikkord: Folkeavstemning om kongedømme eller republikk, utnevnelsen av den første Arbeiderparti-regjeringen Hornsrud i 1928 (til de borgerlige partienes sjokk), kong Haakons nei til tyskerne i 1940, kong Olavs utstrakte hånd til samene under konflikten om Alta-utbyggingen, kong Haralds tale ved partisanbautaen i Kiberg i 1992 og dronning Sonjas utrettelige innsats for kunst og kultur. Også vi som foretrekker republikk som styreform, ser at kongehuset hele tida jobber for å være relevante i sin tid.

Les også: - En spesielt vakker tale, du får lyst til å klippe ut de siste strofene og legge dem på Facebook

Fremfor alt er det tydelig at kongehuset har et inkluderende og integrerende syn på hva som utgjør det norske. Også det er en lang tradisjon som stadig fornyes og utvikles. Gjennom en rekke taler har kongeparet, på forskjellig vis, lagt vekt på landets utrolige mangfold når det gjelder natur, næringsliv og folk. De er nøye på at også minoriteter skal bli sett og verdsatt. Selvsagt irriterer det krefter som vil ha en snever, etnisk definisjon av hva nasjonen og folket er. Vi andre tror inkludering på et tydelig og rasjonelt grunnlag er veien framover. Den som er blind for det norske mangfoldet lever i en konstruert verden.