Debatt: Metoo

Konkrete metoo-tiltak i skolen nå!

Det er på tide med konkrete handlinger for å forebygge og stoppe seksuelle krenkelser i skolen. Her er tre viktige tiltak.

BEDRE SEKSUALITETSUNDERVISNING: Barneombud Inga Bejer Engh utfordrer regjeringen til å sette av midler til et helhetlig arbeid for å styrke seksualitetsundervisningen allerede i revidert nasjonalbudsjett. Illustrasjonsfoto: Jo Straube / Dagbladet
BEDRE SEKSUALITETSUNDERVISNING: Barneombud Inga Bejer Engh utfordrer regjeringen til å sette av midler til et helhetlig arbeid for å styrke seksualitetsundervisningen allerede i revidert nasjonalbudsjett. Illustrasjonsfoto: Jo Straube / DagbladetVis mer
Meninger

Seksuelle krenkelser i skolen har vært et tema som mange har engasjert seg i etter innlegg fra både fra gutter og jenter i det siste. Mange har blitt overrasket over det de fortalte om språkbruken på skolen. Jeg er dessverre ikke overrasket, men jeg er veldig glad for at ungdommene sa så tydelig ifra. Det må forplikte oss som voksne. Jeg vil utfordre kunnskapsminister Jan Tore Sanner til konkrete tiltak nå.

BARNEOMBUD: Inga Bejer Engh. Foto: Sveinung Arnestad / Barneombudet
BARNEOMBUD: Inga Bejer Engh. Foto: Sveinung Arnestad / Barneombudet Vis mer

Barneombudet la i fjor fram rapporten «Alle kjenner noen som har opplevd det» om ungdom og seksuelle krenkelser. I rapporten beskriver ungdommene hvordan de utsettes for seksuelle krenkelser både digitalt og offline. De fortalte om verbale og fysiske krenkelser, trusler, ryktespredning, voldtekter og deling av nakenbilder. Ungdommene var usikre på hva som er lov og ikke, og visste lite om hva de skal gjøre om de selv eller andre blir utsatt.

Det ungdommene fortalte oss var alvorlig, og vi har derfor etterlyst konkrete tiltak i skolen rettet mot seksuelle krenkelser. Ungdommene vi snakket med pekte på at barnehage og skole er de viktigste arenaene for å forebygge. De ønsket seg en bedre seksualitetsundervisning og lærere som tok ansvar når ungdommene fortalte om seksuelle krenkelser. Dette har vi tatt på alvor og etterlyst handling. Så langt har jeg sett lite handling, selv om alle er enige i at sånn skal det ikke være.

Barneombudet og flere andre organisasjoner var i høst i utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget og etterlyste midler i statsbudsjettet til å styrke seksualitetsundervisningen i skolen. 14 ungdomsorganisasjoner, inkludert Elevorganisasjonen og ungdomspartiene, etterlyste også styrking av seksualitetsundervisningen i en kronikk. Komiteen var enige i at seksualitetsundervisningen var viktig, men bevilget ikke en krone mer til dette. Dette er på mange måter betegnede for arbeidet mot seksuelle krenkelser i skolen. Alle er enige i at det er viktig, men dette prioriteres ikke med midler og handlinger.

Jeg er enig med deg, Jan Tore Sanner, i at skolene har et klart ansvar for at elever ikke opplever seksuelle krenkelser på skolen gjennom opplæringsloven kapittel 9A. Det er ikke nytt, men det ungdommene forteller viser at skolene ikke oppfyller sitt ansvar. Da holder det ikke bare å skyve ansvaret over på skolene. Vi forventer mer konkrete tiltak enn det.

Jeg vil peke på noen tiltak for at barn og unge ikke skal oppleve seksuelle krenkelser på skolen:

1. Prioritere penger til et helhetlig arbeid for å styrke seksualitetsundervisningen

I Sverige innså regjeringen våren 2018 at det er nødvendig med målrettet innsats mot seksuelle krenkelser. Derfor satte de av 50 millioner kroner til forebyggende og kompetansehevende tiltak over flere år, hvor arbeidet i skolen skal prioriteres.

Vi må også prioritere dette arbeidet i Norge. Jeg utfordrer regjeringen til å sette av midler til dette allerede i revidert nasjonalbudsjett. Vi trenger målrettede tiltak rettet mot styrking av seksualitetsundervisningen og forebygging av seksuelle krenkelser i skolen.

2. Seksualitetsundervisningen må styrkes

Når nye læreplaner sendes på høring i løpet av denne måneden forventer jeg at seksualitetsundervisningen er styrket. Opplæringen må være gjennomgående fra barnetrinnet til og med videregående opplæring. Jeg forventer også at det er tydelig at elevene skal lære om mobbing og seksuelle krenkelser. Det er ikke godt nok at livsmestring og folkehelse er et tverrfaglig tema, dette må også synes i kompetansemålene. I en presset hverdag er det kompetansemålene som betyr noe.

God seksualitetsundervisning forutsetter at lærerne som gir opplæringen er trygge på det de skal undervise i og har den nødvendige kompetansen til å gjøre dette. I en undersøkelse Sex og samfunn gjorde blant lærere i 2016 mente sju av ti lærere at undervisningen om seksualitet er for dårlig. Bare 13 prosent av lærerne sa de fikk kunnskap de kunne bruke om seksualitetsundervisning i utdannelsen sin. Jeg mener at det må tilbys kompetanseutvikling til lærere, utvikles bedre støttemateriell og lages ressurser som lærerne kan bruke i undervisningen. Dette bør kobles opp mot de nye læreplanene og startes opp så raskt som mulig.

3. Skolens kompetanse må økes

Vi etterlyste i vår rapport at skolene må ta arbeidet med seksuelle krenkelser på alvor og jobbe systematisk med det. Forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser og god seksualitetsundervisning stiller krav til de profesjonelle voksnes kompetanse, holdninger og mot. Det må vi ta på alvor.

Vi har aldri hatt så mange kompetansehevingstiltak om mobbing og skolemiljø rettet mot skoler og skoleeiere som nå. Arbeidet mot seksuelle krenkelser må innarbeides bedre i disse kompetansehevingstiltakene, som Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre. Kunnskapsdepartementet bør sørge for at Utdanningsdirektoratet innarbeider dette.

Kunnskapsministeren må nå ta bekymringsmeldingene fra ungdommene på alvor og raskt sette i gang konkrete tiltak. I dette arbeidet har barn og unge en viktig stemme. Jeg kommer til å følge med på dette framover.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.