Konkurranse i postmarkedet

PÅ LEDERPLASS

6.8. spår Dagbladet at «Posten (går) ad helvete til.» Det hadde vi ikke tenkt oss. Tvert om: vi tror det er mulig å lykkes ved offensiv satsing.

Postmarkedet er i kraftig utvikling som følge av nye elektroniske alternativer, økt internasjonal handel, endrede kundekrav og avregulering av tidligere monopoler. Postselskapene i Europa går utover sine landegrenser. Det tyske, nederlandske, og svenske postselskapet er aktive i Norge.

Samferdselsdepartementet har foreslått full konkurranse fra 2007. Tanken er at konkurranse vil gi kundene de beste tilbudene. Posten støtter forslaget, forutsatt at vi får konkurrere på like vilkår.

Vi tror konkurransen først vil komme i befolkningstette områder, og at et sentralt konkurranseelement blir pris. For Posten er det selvsagt at vi må møte denne priskonkurransen.

Om myndighetene beslutter at vi fortsatt skal ha enhetsporto, slik at et brev koster det samme uansett hvor det sendes, blir det merkostnader. Myndighetene må dekke disse, slik at Posten ikke stiller med handikap.

POSTEN HAR

de siste årene forberedt seg på full konkurranse gjennom effektivisering, og utvidet tjenestetilbud. Post- og teletilsynet har i en rapport i sommer konkludert med at Norge har et posttilbud i verdensklasse.

Effektivitet og konkurransedyktighet går ikke på bekostning av Postens samfunnsoppgaver. De politiske mål fremkommer som konsesjonskrav. Også i et fremtidig konkurransemarked kan politiske myndigheter opprettholde krav om et landsdekkende posttilbud til rimelig pris og god kvalitet, og eventuelt enhetsporto.

Vi tror at konkurranse driver frem de beste tilbudene, og hevder at et konkurransedyktig Posten er den beste garantien for et godt landsdekkende posttilbud med høy service og akseptable priser.