Konkurransetilsynet har sagt ja - men A-pressen kan fortsatt få nei

Medietilsynet kan fortsatt stikke kjepper i hjulene for Edda-kjøpet.

- TILFREDS: Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i A-pressen, er svært forsnøyd med Konkurransetilsynets vedtak. Han har tro på at de vil komme fram til en god løsning også med Medietilsynet. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix
- TILFREDS: Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i A-pressen, er svært forsnøyd med Konkurransetilsynets vedtak. Han har tro på at de vil komme fram til en god løsning også med Medietilsynet. Foto: Terje Bendiksby / ScanpixVis mer

(Dagbladet): Konkurransetilsynet har i dag annonsert at de godkjenner A-pressens oppkjøp av Edda Media.

De har vært kritiske til at oppkjøpet har begrenset mediekonkurransen «vesentlig» i visse områder, men i dagens pressemelding opplyser de følgende:

«Som følge av tilsynets bekymringer har A-pressen kommet med forslag til tiltak for å avhjelpe de konkurransemessige problemene. Tilsynet har vurdert tiltakene og kommet til at foretakssammenslutningen tillates, gitt at A-pressen selger Varden eller Telemarksavisa i Telemark og Demokraten i Fredrikstad.»

- Kan fortsatt nekte Men A-pressens oppkjøp er ikke i mål helt enda, de må nemlig få godkjennelse fra ett tilsyn til: Medietilsynet.

- Vi kan absolutt fortsatt si nei. Vi har sendt ut et varsel som tar høyde for et helt spekter av alternativer. I teorien kan vi helt klart fortsatt nekte, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet.

I mai fattet Medietilsynet et vedtak om midlertidig forbud mot at A-pressen integrerer virksomhetene til A-pressen og Edda Media.

Årsaken til at Medietilsynet fortsatt kan si nei - til tross for Konkurransetilsynets godkjenning - er at de operer utifra forskjellige regelverk med forskjellige formål.

Tenker mediemangfold - Konkurranserreglene har konkurransesituasjonen som det vesentligste,  mens vi har mediemangfold i fokus, sier Guthus.

En annen forskjell er hvilke områder tilsynene vurderer.

Konkurransetilsynet vurderer hvilke marked som er relevant i hvert enkelt tilfelle, men Medietilsynet må se på forutbestemte regioner med fastsatte grenser for eierskap. I dette tilfelle er det områdene Østviken og Vestviken som er de aktuelle områdene for Medietilsynet.

Guthus forteller at til tross for at A-pressen skulle komme til å selge Demokraten samt en avis i Telemark slik de har varslet - så kommer de ikke under gensen på 60 prosent.

- Selvstendig beslutning - Er det en større sjanse for at dere sier ja nå som konkurransetilsynet har godkjent handelen?
 
- Nei. Vi har et samarbeid med Konkurransetilsynet, men våre vurderinger er helt selvstendige, sier Guthus.

Medietilsynet har varslet at de vil komme med en beslutning i løpet av sommeren.

- Fristen er 30.juli, men vi regner med å komme med et vedtak lenge før det, sier Guthus.

- Bruk gjeldende lov Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media som ble slått av A-pressen i kampen om Edda Media, er ikke overrasket over Konkurransetilsynets godkjenning.

- Men saken er ikke avklart ennå, presiserer også Koch.

- Vi forutsetter at Medietulsynet vil håndheve gjeldende medieeierskapslov. Da vil det ikke være nok å selge to aviser. Det ligger inne i Medietilsynets vedtak at dersom de ikke kommer til en minnelig løsning så vil A-pressen måtte selge aksjenen i Edda Media, sier Koch.

- Meget tilfreds Han er foreløpig ikke interessert i å melde seg som en interesert kjøper av enkeltavisene som legges ut for salg.

- Men blir det mange nok aviser til riktig pris vil vi vurdere det, sier Koch.

A-pressens konsernsjef Thor Gjermund Eriksen er svært tilfreds med Konkurransetlsynets beslutning, og med at de i dag er blitt eiere av Edda Media.

Han er nå i løpende dialig med Medietilsynet for å komme til en løsning med dem.

- Kommer dere til å selge flere aviser for å gjøre Medietilsynet fornøyd, Eriksen?

- Det har jeg ingen kommentar til, de diskusjonene fører vi med medietilsynet.

Eriksen presiserer at også de forholder seg til gjeldende lovverk - og har gjort det i hele prosessen.

- Vi har hatt stor tro hele veien på at det skulle bli et bra resultat til slutt, og det føler jeg meg fortsatt sikker på, sier Eriksen til Dagbladet.