Kunder og eiere: Vi må stille krav til at våre ledere leverer gode resultater, mener Jens Tore Fremmegård. Foto: Privat.
Kunder og eiere: Vi må stille krav til at våre ledere leverer gode resultater, mener Jens Tore Fremmegård. Foto: Privat.Vis mer

Konkurranseutsetting er ikke synonymt med privatisering

Som kunder har vi rett til å kreve god service og de tjenester vi har behov for, og som eiere har vi krav på at våre investeringer forvaltes på en fornuftig måte.

Meninger

De dere velger må både representere dere som kunder og som eiere.

Som kunder har vi rett til å kreve god service og de tjenester vi har behov for, og som eiere har vi krav på at våre investeringer forvaltes på en fornuftig måte.

Som kunder skal det være unødvendig å måtte purre på svar fra det offentlige. Etter å ha jobbet i mange år i servicerelaterte yrker, vet jeg at selv et enkelt kundebehandlingssystem ikke gir noen unnskyldninger for ikke å være i forkant av kunden. Som eiere har vi krav til at de løsningene som best dekker både behov og pris blir valgt, uavhengig av om kommunen selv eller konkurranseutsetting er det beste valget. I den sammenheng er det viktig å huske at konkurranseutsetting ikke er synonymt med privatisering, og at det er utførelsen man setter ut, ikke det overordnede ansvaret. Vi må også være åpne for statlige prøveprosjekter der disse kan gi økonomisk gevinst for kommunen.

Vi må dessuten kunne stille krav til ledere og mellomledere, både til økonomisk resultat og til effektivitet i de ulike avdelingene. Gode resultater må belønnes og for dårlige resultater ikke tolereres. Slik kan vi øke den samlede kvaliteten på de kommunale tjenester til beste for oss alle.

Kunder og medeiere? Er vi ikke «innbyggere» eller «folket»? Kall dere gjerne det selv, men jeg synes det skaper en ovenfra og ned-holdning mellom stat/kommune og det mange kaller «innbyggere» eller «folket».

De dere velger skal være deres representanter. 

Vi i Spydeberg Frp lover å jobbe for at det skal bli best mulig å bo i Spydeberg, både som kunde og eier av kommunen. Vi tar med glede imot alle ønsker dere har til forbedringer i kommunen. Man kan dessverre aldri love å gjøre alle til lags, men vi lover å gjøre vårt ytterste for at våre kunder får være en aktiv del av kommunens drift og ikke bare «innbyggere» eller «folk».

Stem på frihet, trygghet og handlekraft! Stem på Spydeberg Frp!