Konsensusklanen i norsk politikk

MEDIEKRITIKK: Ketil Raknes (SV) kunngjør (30.11) at undertegnede er nær delirisk («bevissthetsforstyrrelse med angst og hallusinasjoner»). Stor konflikt? Nei, dette kan oppklares. Raknes leser mitt utspill mot kommentorkorpset den 21. november (i Dagbladet samt Klassekampen og radio) som en «ubetinget støtte til venstreopposisjonen i SV». Dette er hans premiss. Men jeg leverte ingen ubetinget støtte til noen som helst fløy, verken her eller der. Mitt innlegg gjaldt kommentatorkorpsets omtale av SVs folkevalgte som «Stoltenbergs rot og skrot i hagen», av partiets referansegruppe som «Vokterrådet», og så videre. Jeg påpekte en utilbørlig latterliggjøring og stigmatisering av mennesker som har krav på alminnelig respekt. Dette hander ikke om fløyer i SV. Det angår den politiske offentligheten alle vi som lytter, leser og ytrer oss har å gjøre med.

DET ER RAKNES, ikke Attac, som ikke makter å se det prinsipielle i denne saken: Hva er kommentatorjournalistikkens rolle? At Raknes klarer å klemme dette spørsmålet ned til noe så smått som vilken intern SV-fløy man foretrekker, sier vel mer om hans eget noe snevre perspektiv, enn om Attac Norge. Det burde kanskje Raknes ha skjønt også. For min anklage mot kommentatorkorpset gjaldt jo like mye VGs omtale av Oslo Arbeiderparti. De ble av Olav Versto kalt «en gjeng politiske uteliggere», et sitat jeg gjentok i Klassekampen, NRK og Kanal 24. Kan man spørre om å få se Ketil Raknes\' politiske kart? Har han inkludert Oslo Arbeiderparti i SVs venstrefløy? Interessant.Jeg mottok uvanlig mange reaksjoner på mitt innlegg om kommentatorkorpset. Jubel, faktisk. Velkjente navn fra Akersgata (sikkert glade for å forbli anonyme her) kom uoppfordret med støtte, ikke minst etter Dagbladets lett belærende ledersvar. Og det kom reaksjoner fra Arbeiderpartiets rekker. Flere Ap-medlemmer med erfaring fra langt oppe i regjeringsapparatet ringte og tekstmeldte sin glede over at Attac våger å pirke litt borti konsensusklanen. Hvordan passer dette på det politiske kartet ditt, Ketil? Et tips: Hvis det står «Made in Kråkerøy, 1948» på det, bør du koste på deg en oppdatert versjon!

DET ER VIKTIG å påpeke at Attac må ha bredde. Jeg er sosialist, Reiulf Steen er sosialdemokrat og Ketil Raknes er sosialliberalist (vil jeg tro), men alle skal vi ha en plass i denne globale bevegelsen som påstår at en annen verden er mulig. Attac har medlemmer som også er aktive i Venstre. I valgkampen gjorde vi meiningsmålinger som viste at over 70 prosent av Venstre og KrFs velgere går imot Høyres markedsregime på et så viktig felt som eldreomsorgen. Så her trengs det bredde, enda større enn i dag! Og det skaper vi ved gjensidig respekt. Både til høyre og til venstre. I så henseende kan jeg ikke forestille meg at det aggressive innlegget fra Ketil Raknes er representativt for SV-ere flest. Heldigvis.