Konsesjon på vei ut

Hvert år siden starten i 1992 har TV2 blitt kritisert for ikke å oppfylle konsesjonskravene, men politikernes eneste sanksjonsmulighet er å trekke konsesjonen tilbake. Etter hvert som medievirkeligheten endrer seg, vil også dette virkemidlet falle bort. Konsesjon blir gammeldags.

- TV 2 har ikke evig liv

- Strålende agurksak

-Moralsk problem

Har tillit til ledelsen

Dette er grunnen til at TV2 ikke oppfyller kravene til allmennkringkasting, ifølge Allmennkringkastingsrådets siste rapport:

  • TV2 har ikke programmer for minoriteter, som for eksempel samene.
  • TV2 har ikke barneprogrammer på hverdager.
  • TV2 dekker svært lite kunst og kultur som ikke er populærkultur.
  • TV2 har få seriøse, fordypende programmer som dekker emner som internasjonale forhold, livssynsspørsmål, vitenskap eller forskning.

- Det finnes ingen entydig definisjon på «allmennkringkasting», hevder TV2s sjefredaktør Arne A. Jensen.
En allmennkringkaster skal ha tilbud til såkalte smale grupper, men TV2s konsesjon sier ingenting om hvor ofte samer, ballettelskere eller sjuåringer skal finne et program som har akkurat dem som målgruppe. Jensen hevder at det smale blir ivaretatt gjennom innslag i magasiner som «God morgen, Norge».

- TV2 har alltid forsvart seg ved å liste opp alle kunstnere som har vært med i «God morgen, Norge», sier Trine Syvertsen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon og tidligere medlem av Allmennkringkastingsrådet.

Overvåking

- Hva som er allmennkringkasting forandrer seg, men det er klart at når TV2 har inngått en slik kontrakt, som jo er verdt veldig mye penger, så skal kanalen gjøre noe ut over det kommersielt lønnsomme, mener Syvertsen.

Hun synes at hele konsesjonsordningen bør debatteres. Hvis myndighetene skal ha reell innflytelse trenger de et større apparat som kan overvåke og eventuelt bøtelegge aktører som ikke fyller sine forpliktelser. Slik som det er nå, er Stortingets eneste sanksjonsmulighet å frata TV2-konsesjonen, eller å velge å ikke fornye den i 2002. Det vil være en vanskelig avgjørelse, ettersom det er store ressurser og mange arbeidsplasser knyttet til TV2.

- Det er dessuten ikke mange alternative konsesjonssøkere igjen i Norge. Forrige gang søkte både lokal-tv-stasjonene og TVNorge, men lokal-tv kontrolleres i dag av TVNorge, som igjen er kontrollert av TV2, understreker Syvertsen.

Kan flagge ut

Hvis TV2 mister retten til landsdekkende reklamefinansiert tv, kan kanalen sende fra utlandet, på samme måte som TV3. Arne A. Jensen er foreløpig så sikker på å få fornyet konsesjon, at han ikke har vurdert den muligheten.

- Vi jobber som om vi har fortsatt konsesjon. Vi gjerne vil ha saken behandlet i god tid før konsesjonen går ut i 2002, slik at vi kan gjøre de store investeringene som er nødvendig.

Og investeringer i 200 millioner-klassen er det vanskelig for norske politikere å si nei til. Disse investeringene viser også at konsesjonen er god business for TV2.

- Det er klart at konsesjonen er verdt mye penger, så lenge TV2 har en dekning på 95 prosent og satellittsendte TV3 bare når 50 prosent, sier Syvertsen.

Utdatert

Om noen år kan denne situasjonen være en annen. Når tv digitaliseres vil den store kanalkrigen bryte ut.

Tilgangen på tv-programmer vil øke enormt, og hver nordmann vil selv kunne sette sammen sin egen tv-meny.

Da vil konsesjoner være utdatert.

- Det kan virke som om TV2 vil sikre seg konsesjonen for å styrke sin posisjon før den tid, slik at de skal vinne i konkurransen med de nye kanalene, tror Syvertsen.