Konspiranoia i ny drakt

SOMMERENS innvandringsdebatt her i Dagbladet og Klassekampen, har vist oss at samfunnets forsvarsverker mot fremmedfiendtlig propaganda er sørgelig svake når rasistenes argumenter fra nittitallet gjentas uten hagler og kjønnsord.Nettstedet HonestThinking er et godt eksempel på hvordan rasistiske generaliseringer kan passere i den offentlige debatt uten alt for mange løftede øyenbryn. Nettstedets redaktør, Jens Tomas Anfindsen ber Randi Gressgård «jekke ned krigsretorikken» og «avstå fra å skape falske fiendebilder». Hvorfor det? Hun kommer med en helt korrekt beskrivelse av det budskap som fremføres av HonestThinking og andre fremmedfiendtlige grupper.Ser man gjennom den forsøksvis dannede retorikken blir budskapet til HonestThinking det samme som har vært fremmet av lignende grupperinger tidligere. Malen er den samme konspirasjonsparanoide som den antisemittene brukte på begynnelse av forrige århundre.

NETTSTEDET hevder at Statistisk Sentralbyrå jukser med innvandringstall. Innvandringen er ute av politisk og demokratisk kontroll og vi risikerer islamittisk revolusjon av iransk type innen femti år.Vi får ingen svar på hvem det er som kontrollerer innvandringen eller hvilke motiver SSB har for å jukse med tallene. Det eneste vi presenteres for er et forent, militant islam med invasjon på dagsordenen, en trussel mot våre verdier og vår leveform.Dette er de samme argumenter som ble benyttet da man på 1800-tallet diskuterte opphevingen av jødeparagrafen. Det er de samme argumenter som ble fremført av nazistene på trettitallet og det er det samme som ble bragt til torgs av Arne Myrdal og hans skare på nittitallet.

FOLK SOM Anfindsen spiller på at myndighetene «jukser» med tallene og at noen er ute etter å føre oss bak lyset, mens våre verdier trues av de asiatiske horder. Å henge bjellen på denne katten er ikke å skape falske fiendebilleder, men å rette en betimelig advarsel mot betente holdninger. Sannheten er at islam ikke utgjør en enhet, men består av mange forskjellige retninger. Halvparten av verdens muslimer lever i demokratier og trives trolig med dette. Det er i hvertfall lite som tyder på at det blant dem eksisterer nevneverdig entusiasme for å dra til Norge og lage revolusjon. Et demokratisk og inkluderende samfunn trenger ikke konspirasjonsteoretikere og dommedagsprofeter, men engasjement og markedsføring av demokratiet. Det er den beste garanti vi kan få for fremtidens samfunn.