- Konspirasjonsteori som ikke holder vann

Dagbladets anmelder om kontroversiell Kirsten Flagstad-bok.

BOK: Inger Solbrekken ga i 2003 ut en biografi om Kirsten Flagstad (1895-1962) som hun i forordet kaller Norges største utøvende kunstner gjennom alle tider. I biografien ble det ikke plass til alt stoffet om landssviksaken mot hennes mann Henry Johansen. Nå har forfatteren sett nærmere på dette sørgelige kapittelet i den store Wagner-sangerens liv.

Temaet er absolutt verdig ei bok. Det kan ikke herske tvil om at Kirsten Flagstad ble utsatt for ondsinnede ryktekampanjer, slike oppsto gjerne i miljøer som selv hadde lite å skilte med og som også valgte seg ofre som ikke kunne forsvare seg. Det lå en rehabilitering i at Kirsten Flagstad fikk utstedt norsk pass høsten 1946 for å dra på turné. I 1951 fikk hun ny kontrakt med Metropolitan i New York, og hun ble Den Norske Operas første sjef i 1958.

Ingen norsk borger med det minste plett på sitt rykte ville heller blitt avbildet på en pengeseddel, slik Kirsten Flagstad pryder 100-kroneseddelen og avløste salig Camilla Collett. Ikke nok med at operasangerens portrett pryder seddelen, vannmerket gjengir et av hennes broderier, på den andre siden av seddelen gjengir vannmerket mønsteret på en brosje fra et av hennes Wagner-kostymer.

Konspirasjoner

Oppreisningen forfatteren arbeider for, har skjedd for lenge siden. Det er høyst usikkert om de konspirasjonsteorier Ingeborg Solbrekken prøver å etablere tjener hensikten. Slike teorier har gjerne den egenskapen at de vender seg mot sine skapere. For å berge teorien må det tys til åpenbart urimelige tolkninger og virkelighetsfordreininger.

Bare i undertittelen på boka, «Landssviksaken mot Kristen Flagstad og Henry Johansen», er det to feil. Det ble ikke reist noen landssviksak mot operasangerinnen. Heller ikke mot hennes mann, han døde av kreft før den var ferdig etterforsket og ble henlagt. I Norge føres det ikke rettssaker mot døde menn. Bokas tittel, «Galskap og rettergang», antyder noe annet.

Det er også helt mal apropos at Jens Chr. Hauges brev til landssvikavdelingen angående politiinspektør Knut Rød trekkes inn i denne saken. Brevet er et nøkkeldokument, men har ikke noe i denne sammenhengen å gjøre. Påstandene om korrupt politi og rettsvesen styrkes ikke av slikt. Det kan gjøres mange og stygge feil av overivrige, ambisiøse og udugelige folk, uten at det dreier seg om korrupsjon.

Henry Johansen Ltd

KONSPIRASJONSTEORI: Inger Solbrekken har skrevet bok om landssviksaken mot Kristen Flagstad og Henry Johansen. Foto: NRK
KONSPIRASJONSTEORI: Inger Solbrekken har skrevet bok om landssviksaken mot Kristen Flagstad og Henry Johansen. Foto: NRK Vis mer

Kirsten Flagstad var gift med Henry Johansen (1883- 1946). Han var NS-medlem fra 1933, ifølge forfatteren på grunn av Arbeiderpartiets nære forbindelse med Sovjetunionen. Hvorfor kolporterer forfatteren denne NS-teorien? Alle veit i dag at Arbeiderpartiet orienterte seg i helt andre retninger i 1930-åra.

Ektemannen ledet Henry Johansen Ltd., og saken mot dette firmaet ved hans sønner var den største saken om økonomisk landssvik innenfor trelastbransjen. Saken er utførlig beskrevet i «Om landssvikoppgjøret. Innstilling fra Justisdepartementet fra Stortinget av 1962». (Det er ikke referert til denne innstillingen av en eller annen grunn, Avsnittet om Henry Johansen Ltd er også gjengitt i Hans Fredrik Dahl (red.) «Krigen i Norge», Oslo 1974).

Firmaet leverte blant annet flyplasslemmer til tyskerne mens kampene i Norge ennå pågikk og 5705 brakker. Da saken til slutt kom opp i 1949, ble straffen en bot til statskassa på 500 000 kroner og seks måneders fengsel for en av sønnene. Mange har reagert på at bedrifter som tjente godt fikk for milde straffer etter krigen.

Smålighet

Norges ambassadør i Washington kommer svært dårlig ut av denne boka. Det var mye smålighet under rettsoppgjøret. Alle slags rykter, personlige motiver og ambisjoner hos ærgjerrige advokater, kunne komme til å spille en rolle og gjøre stor skade. Det rammet også med urette Kirsten Flagstad. Mannens firma derimot, slapp for billig.

PÅ HUNDRELAPPEN: Kirsten Flagstad avløste Camilla Collett.