BLIR FLINKERE: «NRK stadig bli flinkere å oppgi metadata, og det finnes eksempler der presisjonsnivået kunne vært høyere. Men sannheten er langt unna Reegårds beskrivelse», skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra partilederdebatten på NRK med programlederne Jarle Roheim Håkonsen og Ingunn Solheim. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix
BLIR FLINKERE: «NRK stadig bli flinkere å oppgi metadata, og det finnes eksempler der presisjonsnivået kunne vært høyere. Men sannheten er langt unna Reegårds beskrivelse», skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra partilederdebatten på NRK med programlederne Jarle Roheim Håkonsen og Ingunn Solheim. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB ScanpixVis mer

Konstruktiv korrigering

NRK Nyheter er stolte av å ha en kompetent og kunnskapsrik økonomiredaksjon som leverer toppoppslag til alle våre kanaler.

Debattinnlegg

Hver dag bruker 88 prosent av Norges befolkning et eller flere tilbud fra NRK. En slik posisjon oppnås ikke uten et sterkt innhold. NRK Nyheter er stolte av å ha en kompetent og kunnskapsrik økonomiredaksjon som leverer toppoppslag til alle våre kanaler. Som en viktig premissleverandør for Norges nyhetsdekning må vi finne oss i kritikk både fra høyre- og venstresiden. Samtidig bør kritikken være konkret og konstruktiv hvis den skal gi mening.

LO-økonomen Stein Reegård skriver om NRKs dekning av økonomi og samfunnsliv i kommentaren «Konstruktive nyheter» i Dagbladet, 16. desember. Her mener han at «over halvparten av nyhetsoppslagene i NRK kunne med fordel ha uteblitt» og at «folk ville hatt bedre grunnlag for forståelse av økonomi og samfunn om de hadde fått slippe».

Kritikken er i beste fall omtrentlig. Representativitet, relevans, intervjubruk og vinklinger er noen av temaene Reegård nevner i forbifarten. Dette er viktige problemstillinger som NRKs nyhetsredaksjon forholder seg til og diskuterer hver dag.

I tillegg til Reegårds generelle betraktninger kommer han også med noen konkrete påstander som vi ser det helt nødvendig å korrigere:

Påstand nummer en: Reegård mener medienes dekning av meningsmålinger foregår på en misvisende måte. Reegård framfører selvfølgeligheter som at partibarometre har sine metodiske begrensninger og feilmarginer. Det er riktig. NRK innledet for eksempel vår første meningsmåling etter sommeren (7. august 2013) med å påpeke at «Arbeiderpartiet har ikke klart å overbevise tvilerne i løpet av sommeren. Tre nasjonale meningsmålinger bekrefter nå at Høyre og Frp har festet grepet om velgerne».

Flere ganger har vi også påpekt at FrP på NRKs målinger (utført av Norstat) faktisk ligger jevnt høyere enn på tilsvarende målinger utført av andre mediehus. Fordi vi vil være åpne om vårt kildegrunnlag. Samtidig kan NRK stadig bli flinkere å oppgi metadata, og det finnes eksempler der presisjonsnivået kunne vært høyere. Men sannheten er langt unna Reegårds beskrivelse.

Påstand nummer to: Reegård oppfatter hverdagsmenneskenes møter med systemet/staten som journalistisk uinteressante. «Reelt har de ikke mer enn kuriositetens interesse», skriver han.

Pressens egen Vær varsom-plakat understreker derimot at det er pressen oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

For vel to uker siden omtalte NRK Jorunn Eide Fredriksen, som gikk glipp av 200 000 i enkepensjon fordi hun ikke forsto et brev fra NAV. Saken var sikkert plagsom for NAV. Men Eide Fredriksen og 3000 andre som nå får sakene sine behandlet på nytt vil neppe være enig i at NRKs dekning er kuriøs.

Påstand nummer tre: LO-økonomen påstår også at NRK forvirret publikum da Dagsnytts morgensending omtalte en SINTEF-rapport i juni. Rapporten konkluderte med at en stor gruppe er sykmeldte, til tross for at de egentlig har helse til å jobbe.

Reegård påstår NRK forvirret publikum fordi vi omtalte avtalen i mer positive ordelag i Kveldsnytt. Det riktige er jo at NHO og LO omtalte avtalen i positive ordelag i sendingen. At NRK slipper til ulike samfunnsaktører, som for øvrig har sterke egeninteresser i å tolke IA-avtalen, kan vel umulig framstå som forvirrende.

Avslutningsvis anbefaler Reegård NRK en mer kritisk bruk av professorer og eksperter. Det er noe vi jobber kontinuerlig med.

Men et viktig mål er å få flere stemmer med ulike ståsted til å delta i den offentlige debatten, selv om det utløser kritikk både fra høyre og venstre.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.