KONTANTSTØTTE G÷R TIL DAGMAMMA

Frp-topp Sylvi Listhaug skal bruke kontantstøtten til å betale for dagmamma til Signe (9 md.). Frp avviser kutt i ordningen selv om den fører til dårligere integrering.

I rapporten «Migrant education» som Dagbladet presenterte søndag, ga OECD et entydig råd om at kontantstøtten burde avvikles fordi den fører til at svært mange minoritetsspråklige barn ikke blir sendt i barnehage. Dermed lærer de ikke norsk og blir hengende etter når de begynner på skolen.

Frp har tidligere slått alarm om snikislamisering og gettoisering av deler av innvandrermiljøet i Oslo. Likevel er det helt uaktuelt for partiet å kutte kontantstøtten, som OECD mener er et hinder for integreringen.

– Vi er helt mot at kontantstøtteordningen og valgfriheten skal fjernes bare fordi det har vært ført en naiv og snillistisk integreringspolitikk, og noen har misbrukt ordningen, sier Frp-byråd i Oslo og stortingskandidat Sylvi Listhaug til Dagbladet.

– Fra vugge til grav

Fra høsten av skal hun selv bruke kontantstøttepenger på dagmamma til datteren Signe.

– Jeg blir så provosert over venstresida som vil styre folks liv fra vugge til grav. De vil ta barna inn i barnehage før de kan snakke eller gå og kjøre alle gjennom den samme kverna, raser Listhaug.

Hun presiserer at hun ikke kritiserer folk som sender barna sine tidlig i barnehage, men mener at foreldrene må få bestemme selv.

– Jeg mener dette er til det beste for mitt barn. Hun vil få mer fred og ro enn hun ville fått i barnehage, sier Listhaug.

Dessuten mener hun at hun sparer staten for penger ved å velge bort en barnehageplass. En barnehageplass til datteren ville kostet 150 000 kroner årlig når foreldrebetalingen er trukket fra, mens kontantstøtten hun får utbetalt, er på om lag 3 300 kroner i måneden.

– Jeg har råd til å betale for dagmamma uavhengig av kontantstøtteordningen, men for mange som har dårligere råd, kan det bli vanskelig, sier Listhaug.

Samtidig mener Frp det er nødvendig å stille tøffere krav til minoritetsforeldre.

– Unger skal kunne norsk når de begynner på skolen, og opplæringsloven slår klart fast at foreldrene har en plikt til å forberede ungene til skolen. Derfor må det stilles tøffere krav, sier Listhaug.

Språktest

Frp ønsker blant annet språktest av fireåringer og krav om norskopplæring for foreldre før de får tildelt kontantstøtte.

– Hva skal skje med foreldre som ikke oppfyller kravene?

– Vi må se på hvilke sanksjonsmuligheter som finnes, men jeg mener det må få økonomiske konsekvenser. Det kan også være aktuelt å koble inn barnevernet i noen saker, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug