Kontantstøtten må fjernes

BARNE- OG FAMILIEMINISTER

Laila Dåvøy forsøker så godt hun kan å fortsette KrFs argumentasjon for å opprettholde ordningen med kontantstøtten, og tolker statistikk som fanden tolker Bibelen. Faktum er at evaluering av kontantstøtten viser at den er en bremsekloss i likestillingsarbeidet.

Evalueringer av kontantstøtten har vist at den ikke virker etter hensikten, den har ikke økt valgfriheten og heller ikke vesentlig økt tiden foreldre og barn har sammen. I stedet viser tall fra regjeringen selv at det er en vesentlig økning i foreldre som foretrekker barnehageplass, framfor kontantstøtte for sine barn. Tall for 2002 viser at rundt 44 prosent av barn i kontantstøtte-alder passes av foreldrene selv, mens 10 prosent passes av dagmamma. Dersom tilsynsordning kunne velges fritt, uavhengig av pris og tilgjengelighet, foretrekker 50 prosent av foreldrene barnehageplass og ytterligere 25 prosent ønsker en kombinasjon av barnehageplass/kontantstøtte. Bare 13 prosent foretrekker å passe barnet selv.

SV ØNSKER

gjennom barnehagene å gi barna et godt og trygt pedagogisk tilbud. Når Dåvøy påpeker at det ikke finnes noen fersk undersøkelse på bruk av barnehage for minoritetsspråklige barn, vet vi samtidig at de tiltak som har vært støttet tidligere med redusert og gratis barnehageplass til barn i Oslo indre øst fungerte meget bra. Det er i tillegg viktig for mødrene til disse barna at det gis gode barnehagetilbud, slik at mødrene selv kan få tid og mulighet til norskundervisning, for også å være i stand til oppfølging av barna i forhold til barnehage, skole og oppvekst.

SV vil føre en familiepolitikk som legger til rette for god omsorg for barna, samtidig som foreldrene gjennom likestilte foreldreroller skal kunne kombinere dette med en yrkeskarriere. Pengene som frigjøres må brukes til mange andre viktige tiltak for barn og unge, knytta til barnehage, skole og skolefritidsordning.