Kontrast

SORGEN OG GLEDEN DE VANDRE TILHOPE

Sorgen og gleden de vandre tilhope,

Lykke og ulykke ganger på rad,

Medgang og motgang hverandre tilrope,

Solskinn og skyer de følges og ad.

Jorderiks gull Er prektig muld,

Himlen er ene av salighet full.

Alle ting har sin foranderlig lykke,

Alle kan finne en sorg i sin barm,

Ofte er bryst under dyrebart smykke

Fulle av sorger og hemmelig harm.

Alle har sitt, Stort eller litt,

Himlen alene for sorgen er kvitt.

(....)