Kontroll av misjonsmidler

VI VISER TIL

debatten om misjonsorganisasjonenes virksomhet og økonomiske stilling og innlegg fra redaksjonssjef i TV2 Odd Isungset sist lørdag.

I innlegget fremholder Isungset at det er vanskelig å ta stilling til hvorvidt de innsamlede midler øker slik det er anført av Den Norske Misjonsallianse «siden misjonsorganisasjonene nekter å bli med i den statlige Innsamlingskontrollen».

Det er i denne sammenheng nødvendig med to presiseringer. Det er ikke riktig at Innsamlings-kontrollen er et statlig organ. Innsamlingskontrollen er en stiftelse som er opprettet av en rekke frivillige organisasjoner. Organisasjoner som lar seg registrere i Innsamlingskontrollen må følge særskilte retningslinjer for regnskap og våre etiske retningslinjer og forøvrig underlegge seg kontrolltiltak som Innsamlingskontrollen finner nødvendig. Det er derimot riktig at misjonsorganisasjonene, med unntak av et fåtall, så langt ikke har valgt å la seg registrere. Den Norske Misjons-allianse er pr. i dag ikke registrert i Innsamlingskontrollen.