Kontrollører uten kontroll

Ingress

Meninger

STORTINGETS KONTROLLUTVALG for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) avleverte i går en spesialrapport om e-tjenestens kildearkiv. Det er en rapport med blandet og uklart innhold. På den ene siden mener EOS-utvalget at e-tjenesten er på trygg rettslig grunn når den registrerer opplysninger om norske statsborgere som har oppdrag for tjenesten. Samtidig sier EOS-utvalget at det var et tvilsomt grunnlag for å registrere personopplysninger om kildenes familie og venner. Slike opplysninger omfatter bl.a. seksuell legning, tro og helsetilstand. Utvalget har ikke funnet noe som tyder på at tjenesten systematisk har behandlet opplysninger som åpenbart var irrelevante eller unødvendige. Det konkluderer likevel med at det er behov for et klarere hjemmelsgrunnlag for behandling av sensitive personopplysninger. EOS-utvalget etterlyser også klare regler for innhenting og behandling av opplysninger om potensielle kilder.

PÅ GODT NORSK BETYR dette at e-tjenesten har fått et rapp over fingrene, men heller ikke noe mer. Sjefen for tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, er stort sett fornøyd med uttalelsen. Samtidig er det typisk at han polemiserer mot utvalgets rettsforståelse når det gjelder adgangen til å registrere opplysninger om kilders nærstående. Generalen oppfatter ikke Stortingets kontrollører som noen endelig fasit i slike spørsmål.

HER ER VI VED KJERNEN i det evige dilemmaet når det gjelder hemmelige tjenester: Lar de seg i det hele tatt kontrollere? Det er et permanent spenningsforhold mellom det reelle behovet for hemmelighold av sensitive opplysninger, og det like sterke behovet for politisk kontroll. Forholdet mellom e-tjenesten og EOS-utvalget illustrerer det. Kontrolloven gir utvalget absolutt innsynsrett i tjenestens virksomhet, men samtidig har Stortinget vedtatt et regelverk som beskytter kildeopplysninger. I den aktuelle saken var kontrollen av selve kildearkivet tilrettelagt av tjenesten og arkivopplysningene anonymisert.

VI TVILER IKKE PÅ utvalgets vilje til å føre en effektiv kontroll. Vi tviler heller ikke på e-tjenestens demokratiske sinnelag. Samtidig er det helt uholdbart at det er den som skal kontrolleres som tilrettelegger og tåkelegger kontrollørenes arbeid. EOS-utvalgets innsynsrett kan ikke ha slike begrensninger.