MANGFOLD: Vi må ta vare på matjorda med et stort biologisk mangfold av små og store levende organismer, skriver Marit Grinaker Wright. Foto: Frank May / NTB Scanpix
MANGFOLD: Vi må ta vare på matjorda med et stort biologisk mangfold av små og store levende organismer, skriver Marit Grinaker Wright. Foto: Frank May / NTB ScanpixVis mer

Konvensjonell overforenkling

Også økologisk landbruk er vitenskapsbasert. 

Meninger

Takk til Øystein Heggdal for innlegg i Dagbladet 20. juli om mat og matproduksjon. Dessverre er innlegget preget av overforenkling, som Heggdal selv sier han er sterkt imot.

Heggdal presenterer et klassisk, forenklet syn på jord: Man tar ut og man putter inn hovednæringsstoffer - som lettleselig næring til plantene. Som om jorda ikke inngår i prosessene. Som om alle planter er avhengige av intravenøs næring.

Resultatene av denne agronomiske praksisen, den Heggdal kaller vitenskapsbasert, ser vi i dag i form av omfattende problemer med matjorda over hele verden: Forsaltning, forsuring, forurensning av jord og vann, redusert moldinnhold, redusert mikroliv, jordtrøtthet, jordpakking, jorderosjon og flom- og tørkeproblemer.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk er om lag en tredjedel av verdens matjord moderat til alvorlig skadet. Det er ikke økologisk landbruk som har ført til de skadene.

Vi i Oikos - Økologisk Norge har et annet faglig syn enn Heggdal på det som skjer i jorda: Vi må ta vare på matjorda med et stort biologisk mangfold av små og store levende organismer. Dette mikrolivet må vi som jordbrukere pleie og styrke for å opprettholde en sunn jord, som kan gi mat til mennesker og fôr til husdyr i generasjoner framover, over hele verden.

Også økologisk landbruk er vitenskapsbasert. Mye forskning ligger til grunn for dagens økologiske landbruk. Men vi påstår ikke at det økologiske landbruket per i dag er hundre prosent ideelt og har funnet alle svarene. Vi har også ting å lære. Forskning for å utvikle økologisk bærekraftig landbruk foregår både i Norge og i resten av verden.