Kopiforbud rammer eksamen

Lærere får ikke kopiere fra bøker eller nettet.

(Dagbladet.no): Siden 1. januar har norske lærere hatt totalforbud mot å kopiere fra bøker eller internett for å dele det ut til elevene sine. Bakgrunnen er en konflikt mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kopinor, som representerer opphavsmenn og utgivere til stoffet i blant annet bøker, aviser og tidsskrifter.

Om ikke partene blir enige, kan det ramme vårens eksamensavvikling. Ofte har en eksamensoppgave i for eksempel norsk eller samfunnsfag vært å analysere eller kommentere et tekstvedlegg.

- Blir vi ikke enige, vil det ikke bli anledning til å ha slike oppgaver i noen eksamener utenom den avsluttende eksamen på videregående skole, sier Hans Petter Fuglerud, avdelingsdirektør i Kopinor, til Dagbladet.no.

- Det betyr også at lærerne har langt dårligere mulighet til å forberede elevene til eksamen, sier nestleder Per Aahlin i Utdanningsforbundet.

Helt fastlåst

Den eksisterende avtalen mellom partene utløp 1. januar, og siden har de ikke klart å bli enige. Mandag kveld avviste KS meklingsmannens forslag til løsning.

Bakgrunnen for konflikten er blant annet krangel om hvor mye norske skoler skal betale for kopieringen - særlig når det gjelder materiale som hentes fra internett, skriver KS-advokat Børge Benum i en kronikk i Kommunal Rapport.

- Vi ønsker selvsagt at rettighetshaverne skal få betalt, men blir ikke enige med Kopinor om størrelsen på beløpet. Forlegger- og distribusjonskonstnadene ved å legge materiale ut på nettet er mindre enn ved å utgi en bok, og det mener vi bør reflekteres i prisen, sier Benum til Dagbladet.no.

PUNKTERT EKSAMEN?: Norske elever kan få annerledes eksamensoppgaver denne våren som følge av kopiforbudet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX
PUNKTERT EKSAMEN?: Norske elever kan få annerledes eksamensoppgaver denne våren som følge av kopiforbudet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX Vis mer

Han mener dessuten at kopiavgiften er langt lavere i Sverige, og reagerer også på at Kopinor krever en høyere kopipris av kommunene enn av staten.

- Dessuten mener vi det er urimelig at Kopinor krever at det skal være ulovlig med gjenbruk av kopier. Hvis man bruker et kopisett til en klasse den ene dagen, skal man ikke skulle kunne gi det samme kopisettet til en annen klasse den neste. Det er både uhensiktsmessig og miljømessig forkastelig, mener Benum.

Strid om nettet

Hans Petter Fuglerud i Kopinor mener det ikke lenger er mulig å løse konflikten gjennom forhandlinger.

- Dette er en helt uforsvarlig situasjon, som det er umulig å forholde seg til for lærerne, mener han.

Kopinor er enig i at konflikten både dreier seg om penger og om hvordan man skal forholde seg til ny teknologi. Fuglerud mener det er soleklart at alt materiale som ligger ute på nettet er beskyttet av åndsverksloven.

- Ja, med mindre det er klart merket at det kan benyttes fritt, er det beskyttet - uansett om det er lagt ut av et forlag eller av en privatperson, mener han.

Styreleder Helge Rønning i Kopinor sendte i går et brev til styreleder Halvdan Skard i KS, der han ba om at konflikten får en løsning i Vederlagsnemnda. KS opplyser om at brevet nå er til intern behandling.

Utdanningsforbundet henstiller til KS om å finne en rask løsning.

HÅPER PÅ LØSNING: Nestleder Per Aahlin i Utdanningsforbundet.