Korbøl, Aud

Slik ble jeg forfatter:

- Negativt: Jeg hatet norsk stil, hadde elendige karakterer. Snere i livet kunne jeg ikke slå meg til ro med den samfunnsvitenskapelige skrive- og tenkemåte. Jeg har ikke tatt skrivekurs eller studert litteraturvitenskap. Faktisk har jeg ikke lest så mye skjønnlitteratur heller - jeg begynte sent.

Positivt: Kjærlighet og modning, skrivelyst og -trang. Brevskriving, føring av dagbok. Hardt arbeid, tilfeldighet og hell. Og ikke minst støtte fra andre forfattere: Carolyn Swetland, fødselshjelper og kompetent motstander. Manuel Machado, kontant inspirasjonskilde og øyeåpner. Mie Berg Simonsen, trofast venn og lidelsesfelle.

Min beste leseropplevelse:

- Skiftende med alder, situasjon, tid og sted. Sommeren 1999 hadde jeg størst glede av Amos Oz' «En panter i kjelleren» (roman) og Henri Mouriers «Stuefluen» (fagbok).

Min skrivesituasjon:

- Viktigst for meg er å kunne begynne dagen uforstyrret; skrivingen kommer før mennesker, før nyheter, før bøker - men etter kaffen. I aktive perioder skriver jeg 4-6 timer hver dag. I passive perioder pusser jeg vinduene og ser at det har blitt sommer. Da går jeg ut.

Mitt forhold til Internett:

- Jeg foretrekker mennesker og miljø, bokhandel og bibliotek. Der får jeg både panter i kjelleren og flue i stuen.

Dagbladet :på nettet, 14.09.1999