Korrupsjon og StatoilHydro

«Det er en rekke land man faktisk må betale litt/en del penger under bordet for å få tillatelser. Dersom man ikke gjør dette, blir det heller ingen business. I disse landene er det så og si stuerent å motta penger for å se mellom fingrene. Det blir feil om vi skal komme og si at skikkene i disse landene er uetiske – det er likt for alle...

Marochin Heka «Korrupsjon er alltid uetisk uansett land. At enkelte land har tradisjon for korrupsjon gjør det ikke bedre.

Xbal «Korrupsjon gjør at det blir økonomisk lønnsomt å «eie» et land politisk. Korrupsjon er derfor en av de viktigste grunnene til at mange mennesker lever uten demokratiske rettigheter og at det kriges i mange land. Uten demokratiske rettigheter og valg er det heller ingen grunn til å drive en politikk som gagner vanlige mennesker. Derfor er korrupsjon en kjerneårsak til at hele folk holdes i fattigdom og dør av sykdommer og sult. Det er ikke «skikken i landet», det er grovt maktmisbruk overfor eget folk.

Noppe «Griske-Reiten skal granske korrupsjon blant sine ansatte! Griske-Reiten går jo foran som et godt eksempel. Merkelig at andre også vil ha eit par 100 mill ekstra i lomma.