Korrupsjon, Røkke og Hågensen

At en eliteperson som Yngve Hågensen stiller seg som overdommer overfor en norsk rett, er makabert.

TRANSPARENCY International er en organisasjon som overvåker og motarbeider korrupsjon over hele verden. Ifølge TIs siste undersøkelse ligger Norge dårligst an blant de nordiske land når det gjelder korrupsjon. Kjell Inge Røkke ble i Oslo Tingrett nylig idømt fengselsstraff for korrupsjon og bestikkelser. Det gjenstår å se om han vil anke dommen. Både generelt og ut fra Norges lite flatterende plassering på korrupsjonslisten i forhold til andre nordiske land, er Røkke-saken usedvanlig viktig. Derfor er det ekstra ille å se en profilert samfunnstopp som tidligere LO-leder og nåværende styremedlem i Røkkes Aker Yards,Yngve Hågensen, lire av seg svært alvorlige, insinuerende anklager i VG 2. juli. Avisens overskrift var et sitat av hva han sa til journalistene: «Her var det en dem skulle knekke og ta, men det tror jeg ikke dem greier». I ingressen kan vi lese at Røkkes «gode venn går til frontalangrep på dommerpanelet og mener de har vært ute etter å ta Molde-milliardæren». Dette er å kaste vanære på tre dommere, som bare har gjort jobben sin. Er dette en tidligere LO-leder verdig?

HÅGENSEN prosederer at Røkkes advokat har virket mer overbevisende i sin argumentasjon enn aktoratet. Samtidig som han sierat han bare kjenner saken gjennom mediene. Likevel kommer han med disse injurierende anklagene mot tre dommere i en norsk rett.Andre nære venner av Røkke uttaler seg også til VG. Deres utsagn har ett til felles. De forsøker på en patetisk måte å bagatellisere korrupsjonsdommen. Hågensen sier følgende: «Jeg tror ikke Kjell Inge Røkke vil bli oppfattet som en kjeltring etter dette, men han må nok finne seg i en rapp over fingrene fordi han har kjørt båt uten sertifikat». En annen Røkke-venn, Odd Holm: «Det å kjøre båt uten sertifikat er det mange som har gjort uten å få fengsel». Alle vet at Røkke ikke er dømt for å kjøre båt uten lappen. Han er dømt for korrupsjon og bestikkelser. Røkke-frendenes uttalelser ser samlet ut som et bevisst forsøk på å tåkelegge saken, å legge et røykteppe over det retten fastslår er korrupsjon og bestikkelser. Røkke-venn Jan Eiler Fleischer antyder endog at det nesten er tale om trakassering fra rettens side. En slik antydning gir assosiasjoner til Sicilia.

DET YTTERST betenkelige ved denne vennedugnaden er at det gis et klart inntrykk av at noen selvutvalgte står over loven, over rettssamfunnet. At en eliteperson som Hågensen stiller seg som overdommer overfor en norsk rett, er makabert. At han anklager dommerne for bevisst å ha hatt onde hensikter, har ønsket å «ta» og «knekke» Røkke, avslører en skremmende mentalitet. Det viser en total forakt overfor samvittighetsfulle embetsmenn og meddommere ingen rettsstat kan være foruten.Jeg har aldri sett Hågensen rykke ut i pressen på grunn av dommer der «den lille mann» har følt seg urettferdig behandlet. Han er den største symbolmakthaver innenfor dagens arbeiderbevegelse, og i sin omtale av korrupsjonsdommen begår han symbolmaktmisbruk på en grotesk måte. Hågensen og andre siterte medlemmer av kameratflokken markerer en dyp forakt overfor en norsk rett og dens avgjørelse. At de i tillegg prøver å bagatellisere, latterliggjøre og omdefinere korrupsjonsdommen til båtføring uten sertifikat, er enda verre og kan vel bare oppfattes som et mislykket forsøk på en vennetjeneste.

TI DRIVER som sagt et omfattende arbeid mot korrupsjon. Ved NHH og flere av landets andre lederutdannende institusjoner er undervisningen i etikk intensivert. Men hva slags signaler er det samfunnstoppen Hågensen har å bidra med? At korrupsjoner noe uviktig, et ørlite flasskorn som elegant kan børstes av den røde skjortekraven? At Røkke er dømt for å ha styrt båt uten sertifikat? Hågensen er en så dreven politiker at han godt vet hva propaganda er. Men han forstår åpenbart ikke at misbruk av propaganda er en slett moralsk handling. Samrøret mellom topper i norsk arbeiderbevegelse og enkelte storkapitalister later til å ha blitt så tett at noen dessverre kan oppfattes som «kjøpt og betalt». Og når oppegående folk mister dømmekraft, gangsyn og moralsk sans, er det et trist, men også et alvorlig skue. Ett ubehagelig spørsmål trenger seg på. Har vi elitenettverk i Norge der enkeltpersoner mener de er hevet over lover og regler, hevet over rettssamfunnets grunnleggende prinsipper? Hågensens uttalelser til VG peker i en slik retning.