SKAL KOMMUNISTER FORVISES? I SOS Rasisme jobber hvert år hundrevis av frivillige antirasister utallige timer, skriver Tjen Folkets Henrik Ormåsen. Bildet er fra en demonstrasjon mot henleggelse av Obiora-saken. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen/scanpix
SKAL KOMMUNISTER FORVISES? I SOS Rasisme jobber hvert år hundrevis av frivillige antirasister utallige timer, skriver Tjen Folkets Henrik Ormåsen. Bildet er fra en demonstrasjon mot henleggelse av Obiora-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen/scanpixVis mer

Korstog mot kommunister

Vi går ikke inn i kampen mot rasisme for å bygge kommunistpartiet.

||| TJEN FOLKET: Dagbladet har nå kastet seg på den bølgen av antikommunisme som i lengre tid har herjet deler av norsk offentlighet. Denne uken er det spesielt de kommunistene som er aktive i organisasjonen SOS Rasisme som skal henges ut.

I tirsdagens utgave av avisa framstilles kommunisters deltagelse i frivillige organisasjoner som skumle og suspekte saker. Jeg er tydeligvis en en av disse skumle personene. Det underliggende budskapet er at de som er kommunister bør feies ut av SOS Rasisme, og eventuelle andre organisasjoner hvor de har lagt ned mye personlig innsats og derfor har fått tillit. Det hadde kanskje vært greiere for Dagbladet om alle kommunister var merket med en rød stjerne så alle kunne se hvor de var?

SLIKE KORSTOG er ikke noe nytt fenomen. Senantor McCarthy ledet an i et felttog mot kommunister i USA på starten av -50-tallet. Tusenvis av kommunister og folk som har blitt mistenkt for å være kommunister har mistet jobbene sine, blitt utsatt for mobbing og fått livene ødelagt på grunn av disse hekseprosessene. Barn og andre familiemedlemmer er også blitt mobbet og sosialt uglesett.

Også i Norge ble kommunister hetset etter krigen, det til tross for at mange av de som ofret mest i kampen mot nazistene nettopp var
kommunister. Også her hjemme ble folks krigsinnsats tiet ihjel, folk mistet jobben uten gyldig grunn og ble utsatt for ulovlig overvåkning.

DEN KANSKJE VIKTIGSTE lærdommen som den kommunistiske bevegelsen gjorde på -30 og -40 tallet var den avgjørende betydningen av brei massemobilisering mot nazisme og rasisme. På tvers av ideologiske og politiske skiller. Kommunister har alltid, både før, under og etter den andre verdenskrig stått i første rekke i denne felles kampen. Våre motiver i denne kampen er klare og uttalte: Den fascistiske trusselen må holdes nede. Vi går ikke inn i denne kampen utfra sneversynte hensyn om å bygge kommunistpartiet eller for å skaffe oss personlig vinning. Kommunister skal få den tillit de fortjener utfra sin innsats i denne kampen. Hverken mer eller mindre.

Dagbladets reportere har brukt mye energi på å fabrikere løgner om at jeg og andre kommunister bruker SOS Rasisme for å skaffe oss materielle goder. Dette til tross for at topplønn i SOS Rasisme er nesten halvparten av deres egen lønn. Mulighetene for å bruke SOS Rasisme som springbrett til feitere jobber  er små, for å si det diplomatisk. Dette er kanskje en ukjent virkelighet for dagbladjournalister som Eiliv Flydal, som selv har bakgrunn fra det NHO-finansierte elitenettverket «Kysten inn i EU».

SOM TIDLIGERE LEDER av Oslo Unge Venstre har nok Flydal mye imot kommunister reint politisk. Jeg er heller ikke spesielt begeistra for hans individualistiske markedsliberalisme. Derimot mener jeg ikke at Flydal skal forfølges, hånes eller nektes jobb og frivillige verv.

Et annet spørsmål er hvorfor Dagbladet mener at hat mot kommunismen, og kommunister, gir dem rett til å sverte en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner? I SOS Rasisme jobber hvert år hundrevis av frivillige antirasister utallige timer for å skape et samfunn fritt for diskriminering, og der mangfold sees på som en viktig verdi. Disse antirasistene er i alle aldre, med ulik bakgrunn og ulike meninger om mye. Men de har én ting til felles, nemlig at de ønsker å stå sammen mot rasismen.

Det er visst nedgangstider også for Dagbladet, men jeg synes de skulle ta seg råd til et snev av anstendighet. De burde faktisk skamme seg.