Kortsiktige budsjettkutt

Ingress

Meninger

Vi anbefaler et sjeldent harmdirrende og velskrevet leserinnlegg i Aftenposten i går mot Oslo kommunes nedleggelse av ungdomsklubber. Det er artisten Don Martin som har grepet til pennen i harme mot Høyre-, Venstre- og KrF-byrådets forslag til kutt i bydelenes budsjetter, som igjen tvinger fram forslag om kutt i tilbud til barn, ungdom og eldre. Mens samfunnet har vært opprørt over ransbølgen som angivelig har herjet hovedstaden i høst, er artikkelskribenten opprørt over politikeres manglende evne til å se konsekvensene av sin egen politikk. Han henviser til ordtaket om at et folk får de politikerne det fortjener, men mener samfunnet i like stor grad får de ungdommer det fortjener. Ved å skjære ned fritidstilbudet til ungdom påfører man sannsynligvis både ungdommer og samfunnet skader på lang sikt.

Det er ikke første gang bystyreflertallet i hovedstaden har kuttet i ungdomstilbudet. Det har i flere tiår vært salderingspost i byens og bydelenes budsjetter. Mange kommunalt finansierte fritidsklubber tilhører historien. Begrunnelsen for å legge dem ned har variert. Det er nok også slik at idrettsaktiviteter og finere kulturaktiviteter gjennomgående har hatt høyere status og blitt mer applaudert av velkondisjonerte foreldregrupper. Men idrett og kammermusikk appellerer ikke til alle ungdommer. Å ha et sted å være har større verdi for mange. Og det har igjen en verdi for de ulike bydeler.

Byrådet vil utvilsomt benekte at tilbudet til barn og unge forringes. Det vises til budsjettets enorme omfang, hele 49 milliarder kroner, noe som er like stort som statsbudsjettet var i 1975. Men økningen i bevilgningene i sum skyldes utvilsomt at Oslo er en by i vekst med en befolkningsvekst på minst 10000 i året.

I skrivende stund vites ikke hva gårsdagens bystyrebehandling endte med. Byrådets forslag til budsjett for 2014 innebærer et kutt i bydelene samlet på over 360 millioner kroner neste år. Blant eksemplene på kuttforslag er nedleggelse av Jordal fritidsklubb i Gamle Oslo, som rapperen Don Martin har et spesielt forhold til. Gjennomgående kuttes det i tilbud til barn og unge og i omsorgstilbud for eldre, blant annet for å finansiere en OL-søknad. Vakkert er det ikke. Og heller ikke særlig klokt.