DYRERE: 'Kort oppsummert er svaret at det går langsomt fordi det - på kort sikt - er dyrere å løse klimaproblemet enn ikke å gjøre det, skriver Randers. Foto: Reuters / NTB Scanpix
DYRERE: 'Kort oppsummert er svaret at det går langsomt fordi det - på kort sikt - er dyrere å løse klimaproblemet enn ikke å gjøre det, skriver Randers. Foto: Reuters / NTB ScanpixVis mer

Kortsiktighetens diktatur

Klimaproblemet vil ikke forsvinne før man finner løsninger som gir en kortsiktig fordel til et flertall av velgerne.

Meninger

I Dagbladet 31/10-2014 reflekterer Hylland Eriksen over at boka «The Limits to Growth» allerede i 1972 med presisjon påpekte hvilke problem verden sto overfor - og fortsatt står overfor - på klima-siden.

Hylland Eriksen spør mildt forarget (og med rette): Hvorfor går det så sent?

Jeg ga mitt fullstendige svar på dette spørsmålet i boken «2052 - A Global Forecast for the Next Forty Years», som kom ut i USA i 2012 og siden er trykket i over 100 000 eksemplarer på ni språk.

Kort oppsummert er svaret at det går langsomt fordi det - på kort sikt - er dyrere å løse klimaproblemet enn ikke å gjøre det.

Dypest sett krever løsning av klimaproblemet at man erstatter skitten (og billig) aktivitet med ren (og normalt dyrere) aktivitet. For eksempel en vridning fra fossil-biler og kullkraftverk til elbiler og vindmøller.

Kapitalismen klarer ikke en slik vridning på egen hånd. Kapitalismen er laget for å allokere investeringene til de mest lønnsomme - det vil si de billigste - løsningene. Kapitalismen trenger nye rammebetingelser (for eksempel en pris på karbon) om dens egeninteresse skal sammenfalle med samfunnets interesse.

Men i demokratiske samfunn er det sjelden flertall for slike endringer, fordi «alle skjønner» at en løsning av klimaproblemet vil lede til dyrere energi, høyere skatt, eller økt arbeidsledighet i skitten produksjon.

Vi ser et godt eksempel på denne dynamikken i den unisone og emosjonelle motstand mot reduserte investeringer i norsk olje- og gassproduksjon - både fra eiere og ansatte.

Klimaproblemet vil ikke forsvinne før man finner løsninger som gir en kortsiktig fordel til et flertall av velgerne. Det vil ta tid. Kortsiktighetens diktatur råder.