Kortsynte kulturpolitikere

SIGNALER FRA rødgrønt politikerhold tyder på at planene om et nytt nasjonalmuseum for kunst atter skyves ut i det blå. Senterpartiets kulturtalskvinne, Eli Sollied Øveraas, var først ute med å parkere prosjektet. Så fulgte Ågot Valle fra SV - ifølge NRK - etter med å begrave forhåpningene om en bedring av Nasjonalmuseets håpløse forhold innen overskuelig framtid. Heldigvis har Trond Giske flagget at Ap trolig vil stå for en annen holdning, og slik forhindre at valgkampens store ord om et kulturløft blir til et smålåtent løftebrudd i praktisk politikk.

MED TANKE på de historiske dimensjonene over forsømmelsene mot museene - og i særdeleshet Nasjonalgalleriet - blir man beklemt over kortsyntheten hos de rødgrønne kulturpolitikerne. De siste forbedringene av betydning for institusjonen på Tullinløkka er noe som hører førkrigstida til, og 400 000 årlig besøkende har manglet det meste av ellers innlysende fasiliteter. Resultatet av to konkurranser om nybygg på 70- og 90-tallet ble torpedert av kommunale og nasjonale politikere, og bilismen fikk fram til i år breie seg på billedkunstens bekostning.

DEN NORSKE UTAKTEN på kunstområdet ble også særdeles synlig når man så satsingen i våre nordiske naboland på slutten av forrige sekel, da det ble bygd arkitektonisk markante museer i samtlige hovedsteder. Dette falt sammen med tilsvarende nyetableringer over hele Europa, med Guggenheim-museet i Bilbao og Londons Tate Modern som særlig suksessrike eksempler i all sin innbyrdes ulikhet. Og som et økende - og stadig mer reisende - norsk kunstpublikum også har gjort seg direkte kjent med.

FOR NASJONALMUSEET for kunst, arkitektur og design vil trolig en utsettelse bety at framdriften for den alt annet enn enkle fusjonen mellom de tidligere institusjonene - Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Riksutstiller - bremses opp. Kanskje kommer også direktør Sune Nordgren til å vurdere sin stilling, ettersom hans kompetanse som entreprenør og nyskaper ble hentet med tanke på oppbyggingsfasen for det nye museet. Det kan neppe glede andre enn akademiske museumsvoktere, som ser Kunsthall-skremsler ved høylys dag når nye krefter demonstrerer et alternativt blikk på den nasjonale kunstarven.I morgen stenger «Kyss Frosken!»-utstillingen på Tullinløkka, som mer enn noe har vært en midlertidig manifestasjon av billedkunstens naturlige tilhørighet på dette stedet. Og et signal om at kunsten også skal få ei permanent framtid her.

I DEN DELEN av utstillingen som er montert inne i Nasjonalgalleriet, fins også Theodor Kittelsens bilde av Askeladden som skuer mot Soria Moria slott. De rødgrønne kulturpolitikerne burde ta seg en tur og få med seg noen visjoner før de setter kursen mot sine Soria Moria-diskusjoner.