Sandvika 20150602
Det var forventet mulig store køer og kaos i trafikken tirsdag morgen etter at deler av Smestad-tunnelen ble stengt mandag kveld for langvarig vedlikeholdsarbeid.
Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
Sandvika 20150602 Det var forventet mulig store køer og kaos i trafikken tirsdag morgen etter at deler av Smestad-tunnelen ble stengt mandag kveld for langvarig vedlikeholdsarbeid. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Køprising - før ny E18

Køprising er det beste virkemidlet vi har

Meninger

Kø er noe herk. Det er irriterende, kjedelig og det tar tid. Køer gir også forsinkelser, støy og forurensing.

Det er derfor forståelig at politikerne ønsker større og bedre veier, som utbyggingen av E18 i Vestkorridoren for å bedre trafikken til og fra Oslo i retning Drammen.

Spørsmålet er om ikke en massiv utbygging nå vil være en overilt beslutning.

Den viktigste grunnen er at du ikke kan bygge deg vekk fra kø. Jo større og bedre veier, jo flere ønsker å kjøre på dem, på bekostning av både nærmiljøet og klima generelt. Vi vil raskt være tilbake i dagens situasjon, slik det var tilfelle sist man bygget ut E18 Vestkorridoren.

Men situasjonen vil likevel ha forverret seg. For det første vil vi være minst 40 milliarder kroner fattigere. Siden flere biler er på veiene vil det også redusere etterspørselen etter kollektivtrafikk. Kollektivtilbudet vil dermed bli dyrere, mindre tilgjengelig og mer avhengig av subsidier.

Et bedre alternativ vil være å først ta i bruk køprising, altså innføre en særegen avgift for kjøring i rushtida. Når vi ser effekten av det, kan E18-utbyggingen vurderes på ny.

Allerede har Trondheim redusert biltrafikken med 10 prosent etter at de innførte køavgift i 2010. Også andre byer både i innland og utland har hatt positive erfaringer med et slikt tiltak, og et samlet fagmiljø er enige om at det er et av de bedre virkemidlene vi har.

Avgiften bør settes slik at bilistene tar kostnaden for forsinkelsene, utslippet og støyen de påfører andre. Det vil gi mindre kø på veiene og et bedre kundegrunnlag for kollektivtransporten, ved at noen vil kjøre tidligere, andre seinere, atter andre vil bytte framkomstmiddel eller rett og slett reise mindre.

På kort sikt vil det gjøre det trangere på buss, trikk, tog og bane, men på lengre sikt vil det muliggjøre flere kollektivtilbud til en billigere penge.

Erfaringer, som Statens vegvesen viser til, viser også positive virkninger for næringslivet i områder med køprising (se pdf).

Køprising genererer inntekter som kan brukes på andre gode formål, som utbygging av kollektivtilbud og sykkelveier. Men det krever politikere med mot. For noen vil protestere over å betale mer for bilkjøringen sin.

Seinest i fjor stemte Høyre ned et forslag om køprising i Oslo. Forhåpentligvis vil valget kunne sikre flertall for tiltaket.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.