Kraftig økning i klager på mediene

PFU kan bli nødt til å øke staben for å ta unna klagene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har hittil i år mottatt rundt 40 prosent flere klager enn tidligere år på samme tidspunkt.

Antall klager til PFU øker dramatisk, opplyser generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund til Journalisten.

Fram til 23. mars i år hadde PFU mottatt 76 klager, mens det tilsvarende tallet på samme tidspunkt i fjor var 57. Også tidligere år har det ligget på litt over 50 klager i mars.

- I tillegg til at antallet saker øker, så blir de også stadig mer omfangsrike. Det er spesielt alle klagene som sendes via advokater som blir veldig omfangsrike, sier Kokkvold.

Han opplyser at PFUs ambisjon er å sikre en ordentlig behandling av alle klager, og at de nå må vurdere tiltak for å kunne mestre saksmengden.

Norsk Presseforbund vurderer nå en eventuell utvidelse av staben for å kunne ta unna den økende saksmengden.

(NTB)