Kraftige kutt i Danmarks Radio

Danmarks Radio må spare 100 millioner kroner på neste års budsjett. Dermed kan mellom 75 og 100 stillinger bli fjernet.

Den danske rikskringkasteren, som er lisensfinansiert og sender både fjernsyns- og radioprogrammer, står overfor en storstilt spareplan, skriver Jyllands-Posten.

Den nytilsatte generaldirektøren Kenneth Plummers vil nemlig bruke mer penger på programinnholdet istedenfor på administrasjon og teknikk.

Det er spesielt produksjonsavdelingen i Danmarks Radio (DR) som blir rammet av kutt.

DR-styret godkjente ledelsens spareplan onsdag, og i løpet av torsdag skal de ansatte få vite detaljene i planen. (ANB)