Krangler etter PFU-dommen

Brynestad hevder at NRK-sjefen farer med løgn, til tross for et knusende tap i PFU.

I dokumentaren «Porselensbløffen» som ble sendt 27. januar i år, kom det fram at Porsgrunds Porselænsfabrik holdt tilbake informasjon om at flere produkter er designet og produsert i Bangladesh. Videre kom det fram at arbeiderne ved Shinkepur Ceramics Ltd, som produserer for Porsgrunds Porselæn, blir grovt utnyttet.

26. april klaget Atle Brynestad saken inn for PFU. Tirsdag denne uka kom kjennelsen: Full frifinnelse av «Brennpunkt»-redaksjonen.

-  Saken har vært framstilt helt komplett feil. PFU konstaterer forhold hvor det motsatte faktisk er konstatert. PFU har tatt feil, sier Atle Brynestad.

-  Dette understreker at det er gjort et solid journalistisk arbeid. At Porsgrunds Porselæn i sommer bestemte seg for å opphavsmerke alle sine produkter, ser jeg på som en innrømmelse, sier NRK-sjef John G. Bernander.

Dokumentaren vakte sterke reaksjoner da den ble vist i januar. Saken ble fulgt opp i «RedaksjonEn» dagen etter. Der gikk Brynestad i klinsj med NRK-sjef John G. Bernander.

-  Bernander lyver

-  Du er kringkastingssjef, men står på norsk TV og ljuger for det norske folk. Du seiler under falskt flagg, Bernander, og du bør ha dritdårlig samvittighet, sa Brynestad den gangen.

Ei drøy uke seinere kastet Brynestads kone, Linn Stokke, seg inn i debatten. «Det var ynkelig å være vitne til kringkastingssjef John G. Bernander som forsvarer av den sjofleste form for journalistikk,» skrev hun i innlegget «NRK-bløffen» på Dagbladets debattsider.

-  Jeg er overrasket over at PFU ikke har kommentert at NRK-sjef John G. Bernander løy på direkte TV, sier Brynestad.

Han har ikke snakket med Bernander siden sammenstøtet i januar.

-  Dette er det reneste sludder. Brynestad må ta inn over seg realitetene. Porsgrund Porselæn har faktisk endret merkingen etter dokumentaren, sier John G. Bernander.

Klagen fra Brynestad, som er ført i pennen av advokat Cato Schiøtz, er svært omfattende. Et av de viktigste ankepunktene gjelder hva som er minstelønnen i Bangladesh. Her konstaterer PFU at «lønnssammensetningen i Bangladesh er kompleks og uoversiktlig ... utvalget kan ikke ta stilling til hva som er minstelønnssatsen for denne sektoren». Det er imidlertid det nærmeste Brynestad kommer innrømmelser fra PFU.

Sikre på frikjennelse

-  Vi var sikre på at vi ikke ville tape denne saken. Det er utrolig gledelig at PFU ikke har funnet en eneste ting å kritisere «Brennpunkt» for i denne saken. Og dette har vært en nærmest domstolliknende behandling. Sakspapirene teller med hundrevis av sider. Dette er et program vi er stolte av, sier leder for «Brennpunkt», Morten Møller Wormedal.

KRANGLER: Atle Brynestad tapte for «Brennpunkt» i PFU, men mener at PFU har tatt helt feil. Mens NRK-sjef John G. Bernander mener avgjørelsen viser at det er gjort en solid journalistisk jobb. Bildet ble tatt etter debatten i «RedaksjonEN».