Krangler om svensk «Stonehenge»

Guidene krangler om hva steinblokkene i Skåne egentlig er. Nå ansetter riksantikvaren en nøytral omviser for å beskytte turistenene mot kranglefantene.

Den ene guiden mener det er et solur. Den andre kaller det et offersted.

Det er et mysterium hvordan de enorme steinblokkene er blitt reist i en 67 meter lang formasjon på en høyde sørøst i Skåne. Men arkeologiske undersøkelser viser at monumentet, som kan minne om tilsvarende steinformasjoner i England, trolig er oppført i jern-alderen.

Konflikten mellom de to selvoppnevnte guidene har i flere år nesten overskygget omvisningene på stedet.

Når de to er i området samtidig, ender turistene ofte midt i et verbalt slagsmål om hvilken funksjon steinene egentlig har hatt, skriver Aftonbladet.

«Bare tull»

Stina Hjertström, som har guidet i området i fem år, er overbevist om at området har vært brukt til gudedyrkelse i vikingtida.

- Personlig tror jeg det er et okkult sted. Men jeg er forpliktet til ikke å være subjektiv når jeg guider. Derfor sier jeg også at det kan ha vært en samlingsplass eller et gravsted.

Den andre guiden, Bob Lind, er av en helt annet oppfatning. Han har studert sola ved Ales steiner i tre år, og er sikker på at det er et solur.

- Det Stina sier er bare tull, hevder han bestemt.

Nøytral

Fornminnestriden mellom de to omviserne er nå blitt så tilspisset at den svenske riksantikvaren blander seg inn i konflikten og ansetter en nøytral guide.

Mari Mortensson ved turistkontoret i Ystad lover at de besøkende nå skal få høre om utgravingene i området, og få vite sannheten om de store steinene.

- Sannheten er at vi ikke vet hvilken funksjon de har hatt, sier hun.

LIKNER PÅ STONEHENGE: Som et sørsvensk «Stonehenge» strekker de 58 store steinene seg mot sola.Foto: TOMAS BERGMAN/Aftonbladet