TESTES: Positivt utslag på urinprøver kan føre til straffereaksjon og er dermed et kontrolltiltak mange unge opplever som både repressivt og tvingende, skriver artikkkelforfatteren. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
TESTES: Positivt utslag på urinprøver kan føre til straffereaksjon og er dermed et kontrolltiltak mange unge opplever som både repressivt og tvingende, skriver artikkkelforfatteren. Foto: Lise Åserud / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Narkotikapolitikk

Krav om urintesting tar fokus fra tilrettelegging

Et makt- og hjelpeapparat innrettet rundt kriminalisering og kontroll vil føre til opplevelse av stigmatisering og ødelagte framtidsmuligheter.

Meninger

Unge blir idag tilbudt ungdomskontrakter, ofte grunnet brudd på legemiddelloven, heller enn å bli henvist til hjelp fra informert sosial- og helsefaglig personell.

Arild Knutsen
Arild Knutsen Vis mer

Foreningen for human narkotikapolitikk støtter fungerende generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, i behovet for en nasjonal evaluering av ungdomskontraktsordningen. En evaluering vil kunne vise om en henvisningsform, via lovverk som kriminaliserer bruk og besittelse, fører til at unge uten større hjelpebehov opptar gode hjelperessurser. Dette samtidig som ikke-kriminelle unge hjelpetrengende med begynnende alkoholproblemer, eller som sliter psykisk eller sosioøkonomisk, vil oppleve ventelister i et hjelpeapparat tiltenkt også dem.

Annette Svae
Annette Svae Vis mer

Positivt utslag på urinprøver kan føre til straffereaksjon og er dermed et kontrolltiltak mange unge opplever som både repressivt og tvingende. Å ha fokuset på å kontrollere den unges rusmiddelinntak – slik urintesting innbyr til – tar i tillegg fokus bort fra tilrettelegging for helbred gjennom kartlegging og forsøk på å forbedre årsaksforhold bak eventuell avhengighetsproblematikk.

Ungdomskontrakter er forebyggende og ment for å intervenere tidlig i mulige rusmiddelkarrierer. Unge med langvarig rusmiddelproblematikk skal tilbys andre løsninger. Målgruppa for ungdomskontrakter synes slik ikke å være de mest hjelpetrengende, men kan være unge i full gang med utdanning. Uansett hjelpebehov vil møtet med et samordnet makt- og hjelpeapparat innrettet rundt kriminalisering og kontroll føre til opplevelse av stigmatisering og ødelagte framtidsmuligheter. Også de mest trengende av de unge vil slite med mistillit til et hjelpeapparat, en evaluering vil kunne bidra til å ruste bedre enn i dag.