Krever 300 000

Regissør Pål Sletaune og manusforfatter Jonny Halberg har gitt opp. Etter to års forsøk på forlik, går de nå til rettssak mot produsenten av «Budbringeren» for å få om lag 300 000 kroner.

Sletaune og Halberg har sterke krefter i ryggen: Filmforbundet, Dramatikerforbundet og Forfatterforeningen betaler regningen for rettssaken som nå er under oppseiling.

- Vi har prøvd alle mulige veier for å nå fram til Nordahl - uten å lykkes, sier Sletaune.

Amerikansk versjon

Striden startet da pengene fra salget av «Budbringeren» rundt om i verden begynte å komme inn til produsent Dag Nordahls konti for drøyt to år siden. Det er filmprodusenten som har det økonomiske ansvaret for filmen - regissør og manusforfatter får honorar etter fastsatte satser.

Men Sletaune og Halberg mener Dag Nordahl ikke har betalt dem de honorarene de har rett på, at han har inngått avtale om å lage en amerikansk versjon av filmen uten at de er tatt med på råd, og at han ikke har overholdt sin informasjonsplikt overfor dem når det gjelder de inntektene han har hatt på filmsuksessen.

«Ingen kommentar»

Først etter at saken ble brakt inn for namsretten i fjor, fikk Nordahls motparter den innsikten i regnskapene fra «Budbringeren» som de i lang tid hadde bedt om. Det er på bakgrunn av dette de nå har tallfestet sine honorarkrav mot produsenten.

- Når det gjelder avtalen om å lage en amerikansk versjon, har han ikke fortalt oss noe som helst. Jeg har hørt at det er laget et engelsk manus, sier Sletaune.

Dag Nordahl vil ikke kommentere saken.