Krever 40 mill. fra Nyhetskanalen

- Det avhenger av oss i TVNorge om det skal la seg gjøre å få til en akkordløsning for Nyhetskanalen. De kan overleve og beholde konsesjonen, eller gå konkurs, sier TVNorge-sjef Pål Trælvik.

Han bekrefter at TVNorges krav mot Nyhetskanalens bo er «på flere titalls millioner», men han nekter å presisere kravets størrelse.

Etter det Dagbladet erfarer er TVNorges krav i boet etter den nedlagte TV-fiaskoen på rundt 40 millioner kroner.

TVNorge hadde opprinnelig tegnet en treårig avtale med Nyhetskanalen om leveranse av nyhetstjeneste.

Nå krever TVNorge godtgjørelse for de merutgiftene kanalen har for å skaffe seg en tilsvarende nyhetstjeneste ut den opprinnelige avtaleperioden.

- Dersom A-pressen og Møller-gruppen vil unngå konkurs og beholde konsesjonen, eller vil ha mulighet til å selge konsesjonen til andre interessenter, må de få til en akkord, konstaterer Trælvik.

Han vil ha en avklaring med Nyhetskanalens eiere i løpet av kommende uke.

Bobestyrer Stein Inge Spurkland jobber med å få til en akkord der kreditorene skal få dekket 25 prosent av kravene de har mot boet.

Alminnelige krav og lønnskrav beløper seg til 13 millioner. Eierne har gitt et lån på to millioner til kanalen og krever i tillegg to millioner, men har problemer med å få godkjent kravet. På toppen kommer kravet fra TVNorge.

Dersom kravene blir godkjent, må eierne ut med 14,25 millioner for å unngå konkurs.