Krever 80 mill. av Michael

En spaner fra Beverly Hills krever nærmere 80 millioner kroner i erstatning fordi han føler seg ærekrenket av George Michael.

Politimannnen arresterte sangeren for utuktig atferd på et offentlig toalett i fjor.

Michael nektet seg skyldig, men måtte blant annet avtjene 80 timer samfunnstjeneste og punge ut med vel 6000 kroner i bot. Han måtte også undergå sexterapi.

Ifølge AP bygger søksmålet på at Michael seinere har gitt ut en video, «Outside», som spotter politimannen. Videre skal han i intervjuer ha uttalt at politispaneren«viftet med sine kjønnsorganer» overfor Michael.

SAKSØKT: George Michael er saksøkt av spaneren som arresterte ham for utuktig atferd.