- Krever å bli hørt

BERGEN (Dagbladet): Stadig flere nordmenn sliter med hørselsproblemer, men TV-kanalene vil ikke bruke store ressurser på mer teksting av programmer. - Tilbudet er elendig, mener Hørselshemmedes Landsforbund.

TV2s nyhetssendinger går i stor grad direkte, men det vil ikke bli gjort noe forsøk på simultanoversettelse av direkteinnslag, verken i nyheter eller andre aktualitetsprogrammer. I dag tekster den kommersielle kanalen bare utenlandske produksjoner. Heller ikke ferdigproduserte dokumentarprogrammer vil bli tekstet. - Vi vil prioritere å få i gang teksting av journalistenes ferdiglagde innslag i nyhetene. Vår It-avdeling håper å få til dette i løpet av neste år, men vi er ikke innstilt på å bruke store ressurser til dette formålet, sier informasjonssjef Rune Indrøy i TV2.

Ny teknologi

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er heller ikke fornøyd med NRKs arbeid med teksting. Redaksjonssjef Rolleiv Solholm i NRK Tekst-tv sier at de har en teknologi under utvikling ved Sintef i Trondheim som skal gi muligheter for talegjenkjenning slik at teksten kommer samtidig med talen på skjermen. - Dette prosjektet skal være klart til bruk innen utgangen av år 2000, sier Solholm. Generalsekretær Johan-Martin Leikvoll i HLF mener NRK og TV2 må kunne nyttiggjøre seg allerede tilgjengelig teknologi som er i bruk i Sverige og England. - De hørselshemmede vil i første omgang bli lykkelige om nyhets- og debattprogrammer blir tekstet. I dag blir våre medlemmer i stor grad forhindret fra å følge den daglige samfunnsdebatten. Tilbudet er elendig, sier Leikvoll.

Gjelder 400000

HLF regner med at rundt ti prosent av befolkningen, 400 000 mennesker, har så store problemer med hørsel at de må ha hjelp i form av tekniske hjelpemidler. En ny stor hørselsundersøkelse i Nord-Trøndelag viser at så mange som 21,6 prosent av befolkningen har et mildt hørselstap, og 14,5 prosent har et betydelig tap av hørsel. - Det finnes flere undersøkelser som viser at stadig yngre mennesker får skadd hørsel, noe som blant annet kan føre til invalidiserende øresus med påfølgende konsentrasjonsproblemer. I denne sammenhengen oppfatter vi det som direkte arrogant av TV-selskapene å ignorere de kravene vi har stilt om TV-teksting gjennom mange år, sier Johan-Martin Leikvoll.