Krever mer makt

Det er full strid i Forfatterforeningen før årsmøtet neste helg. Bestselgere som Unni Lindell og Erlend Loe krever mer innflytelse for forfatterne.

- Forfatterforeningen har vært en tung og gammeldags forening, som bare har vært tuftet på solidaritet. Den gamle tida er borte. Det må gires om, sier Unni Lindell.


- Er det for stor forskjell på medlemmene i foreningen?

- Forfatterforeningen er ingen bestselgerforening. Men man bør kunne se ting fra litt forskjellige synsvinkler. Lindell tror ikke nødvendigvis hennes suksess skal vare evig.

- Jeg er for solidaritet jeg også, men nå må flere være med og dra lasset, sier Lindell.

- Problemet med Forfatterforeningen er at vi ikke kan legge kraft bak kravene. En slags streik ville ikke funke i det landskapet. Vi har ingen reell trussel å komme med. Forlag og bokklubber sitter ved rattet. Forfatterne må bli atskillig tøffere hvis ting skal endres. Jeg tror forleggerne ler av oss rundt forhandlingsbordene, sier Erlend Loe.

Skeptisk

Avtroppende formann i Forfatterforeningen, Geir Pollen, er skeptisk til at Forfatterforeningen skal være part i bransjeforhandlingene.

- Det er tøv å si at vi ikke har påvirkningskraft. Vi kan benytte vår makt mye bedre når vi ikke sitter ved forhandlingsbordet. Vi kan gå til myndighetene som en tredjepart og forhandle på denne måten. Forfattere har ikke sterk nok maktbase til å konkurrere med økonomisk sterke forleggere og bokhandlere. Vi kan fort bli gisler i forhandlingsrommet.

Loe er tilhenger av kollektive avtaler, men mener avtalene forfatterne har i dag ikke fungerer godt nok. Han synes særlig tidsaspektet ved normalkontrakten er problematisk.

- Idet man undertegner normalkontrakten overføres rettighetene for boka til forlaget nesten for evig tid.

I dag kan en forfatter kreve at forlaget gir ut boka på nytt hvis det er gått fem år etter at siste opplag ble utgitt. Hvis et nytt opplag ikke er utgitt innen seks måneder, kan forfatteren kreve rettighetene for boka tilbake.

- Etter fem år er de fleste bøker døde uansett, sier Loe.

- Det er det reneste tøv å si at kontrakten er evigvarende. Forfatteren kan tre ut av kontrakten etter fem år, dersom boka er utsolgt og et nytt opplag ikke blir produsert. Jeg kan være enig i at fem år er litt for mye her. Tre år hadde vært bedre, sier Pollen.

- Tydeligere part

Tidligere leder av Forfatterforeningen, Thorvald Steen, forsvarer dagens normalkontrakt, men synes i motsetning til Pollen det er viktig at Forfatterforeningen blir en tydeligere part i bransjeforhandlingene.

- Vi må bli med i et utvalg hvor vi har en reell makt, sier Steen.

VIL SITTE BAK RATTET: Erlend Loe er en av forfatterne foran årsmøtet i Forfatterforeningen som synes de har for liten makt.
PÅ VALG: Thorvald Steen, på nyvalg til styret i Forfatterforeningen på årsmøtet 12. og 13. mars, mener forfatterne må få mer makt.
VIL GIRE OM: Unni Lindell synes Forfatterforeningen har vært tung og gammeldags lenge nok.
AVTROPPENDE: Geir Pollen mener forfatterne har mer makt ved å ikke sitte ved forhandlingsbordet.