Krever norske pass uten æ, ø og å

Den internasjonale standardiseringskomiteen foreslår å fjerne de norske bokstavene æ, ø og å fra reisedokumenter, for å kunne lese pass og visa maskinelt. Heter du for eksempel Øystein Værås vil passet ditt kunne gjelde for Oeystein Vaeraas.

For å unngå sneglende pass- og visumkøer må mange nordmenn trolig tilpasse seg en internasjonal bokstavstandard, skriver Adresseavisen.

 Standarden har sin opprinnelse i internasjonal luftfart, og skal være et redskap for rasjonalisering og forenkling. Bare bokstavene a - z skal tillates, ifølge forslaget.

Krever respekt

Norsk Språkråd krever imidlertid at norske borgeres navn respekteres - også i utlandet.

  Det vil for eksempel gjelde navnet til utenriksminister Knut Vollebæk.

 Kulturdepartementet deler Språkrådets vurdering, men Norges Standardiseringsforbund skriver i et brev til Språkrådet at det har vært vanskelig å få Justisdepartementet til å engasjere seg i saken.

Gir opp

Underdirektør Steinar Talgø i Justisdepartementet sier til Adresseavisen at departementet nylig har fått et brev fra Kulturdepartementet som ber dem se på saken.

  - Vi vil ta dette opp i tilknytning til passprosjektet, sier Talgø.

  Han mener Norge må forholde seg til internasjonale standarder, og at det blir vanskelig å gjøre noe med denne saken på egen hånd. Det er imidlertid ingen avklaring om Norge må kutte ut de tre vanskelige bokstavene.

- Finnes løsninger

Svenskene, som også har sine spesielle bokstaver, mener det finnes elektroniske løsninger som tar hensyn til disse.

  Svenska språknämnden skriver til Norsk språkråd at de som parter i saken, må presse på, slik at man kan komme fram til internasjonale overenskomster. Svenskene mener det ville vært fordelaktig med en felles nordisk språknemndsaksjon for å få orden på disse tingene.

 Kanskje Språkrådet også etterhvert kan slippe å ha «sprakrad» i e-postadressen sin?

(NTB)