Krever samisk innkjøpsordning

Tromsø (ANB): Norske Samers Riksforbund (NSR) vil ha tilbake innkjøpsordningen for ny samisk litteratur.

Norske Samers Riksforbund (NSR) vil ha tilbake innkjøpsordningen for ny samisk litteratur.

Partiets landsmøte oppfordrer Kultur- og kirkedepartementet til å ta ansvar for å etablere en ny ordning, fordi det er svært vanskelig å få tak i bøker som gis ut på samisk i dag.

Samisk litteratur gis ofte ut på små forlag som har dårlige vilkår for å markedsføre seg selv og bøkene sine. Men med en innkjøpsordning vil skole- og folkebibliotek få tilsendt en bokpakke i gave med ny samisk litteratur, mener partiet.

Den gamle innkjøpsordningen ble for mange år siden overført fra Norsk kulturråd, via Nordisk Ministerråd til Samerådet. Der stoppet midlene til videreføring i 2000.

(ANB)