Krever tilbake filmstøtte

Nordisk Film & TV Fond har tatt ut forliksklage mot produsentene av tegnefilmen «Drengen og draugen». Fondet vil ha tilbake støtten det bevilget til det havarerte filmprosjektet.

«Drengen og draugen»

- Jeg skjønner ikke hva de vil oppnå med dette. Det finnes ingen penger igjen i dette prosjektet, det er da avklart en gang for alle, sier Inge Tenvik, en av produsentene i selskapet Regionalfilm.

Men uansett hva Tenvik sier: «Drengen og draugen» blir ikke begravd og strødd sand på, slik det så ut til etter at Norsk Filminstitutt i juni bestemte seg for ikke å gå til sak mot Regionalfilm.

«Alle hadde ansvar»

Nordisk Film & TV Fond er uenig i denne avgjørelsen og sterkt kritisk til måten Filminstituttet har behandlet saken på. Fondet påstår at instituttet allerede i 1995 påtok seg hovedansvaret for å undersøke hva som hadde gått galt med filmprosjektet. Først etter presseomtale i 1997 ble gransking igangsatt.

- Det var mange offentlige bidragsytere til denne filmen og alle har hatt et selvstendig ansvar for å følge opp sine bevilgninger. Alle disse må også beklage at det har tatt fryktelig lang tid, sier styreleder Gunnar Johan Løvvik i Filminstituttet.

Vurderer anmeldelse

For lang tid tok det: Da den sterkt kritiske granskingsrapporten ble behandlet av Løvvik og styret i juni i år, ble konklusjonen at saken var foreldet - og dermed ikke kunne forfølges rettslig.

Nordisk Film & TV Fond, som bevilget tre av de ni millionene til «Drengen og draugen», vil imidlertid vurdere dette på egen hånd.

Fondet utelukker ikke at Regionalfilm blir politianmeldt for bedrageri og har allerede tatt ut forliksklage mot selskapet - for om ikke annet å få fram alle opplysningeri saken.