KrF respekterer islam

KRL-FAGET: Hans Morten Haugen beskylder i Dagbladet 2.mai Dagfinn Høybråten og Janne Haaland Matlary for å vise forakt for islam når de argumenterer for KRL-faget. En slik anklage mangler enhver rot i virkeligheten. Jon Lilletun, som var en god venn av meg, var en som kjempet for KRL-faget, og hans hovedtanke var jo at barn fra de ulike religioner skulle lære om hverandres kultur og bakgrunn. En viktig tanke med KRL-faget var at barn med muslimske foreldre skulle lære om kristendom.

Dersom vi sier at to prosent av barna i norsk skole er muslimer høres det ikke urimelig ut at det er viktig for oss som minoritet å få god innsikt i den dominerende trosretning i Norge. Men den største forandringen med KRL-faget var jo egentlig at de 98 prosent av barna som ikke er muslimer, nå for første gang fikk en grundig innføring i muslimenes tro. Mine egne barn liker faktisk å lære om kristen tro og de oppdager mer og mer hva vi har felles.

Jeg har som troende muslim nå vært et aktivt medlem av KrF i ti år. I hele den tiden har jeg opplevd at jeg har blitt ønsket velkommen, og at jeg har blitt møtt med respekt for min tro, helt opp til partiets høyeste nivå. Jeg er som muslim tilhenger av KRL-faget. I et flerkulturelt samfunn og i en verden der grensene forsvinner, er vi nødt til å lære om hverandres tro og kultur. Rasisme og fordommer kan bare bekjempes dersom vi forstår hverandres ulikheter og lærer oss å respektere dem. Dette skjer blant annet når man i et felles fag lar barn fra den kristne majoriteten lære f.eks. hvorfor muslimske medelever oppfører seg anderledes på noen områder og respektere det, og lar muslimske barn få kunnskap om flertallets tro og lære å respektere den.

KRL-faget skal ikke være forkynnende og har heller aldri vært det, selv om det finnes eksempler på enkeltskoler eller lærere som har brutt disse bestemmelsene. At kristendommen har en større prosentvis andel av faget, er imidlertid helt uproblematisk. Det skulle bare mangle at den religionen som har påvirket norsk kultur sterkest de siste tusen år, opptar større plass enn mindre religioner med færre tilhengere i Norge.

Jeg er glad for å få bo i et land der ytringsfrihet og trosfrihet gir plass til ulike religioner og der den oppvoksende generasjonen får lære om disse. Og jeg er glad for å få være med i et parti som kjemper for religionsfrihet og som forstår den betydning tro har i et menneskes liv, – enten det gjelder kristne, jøder eller muslimer.