KrFs kampfelle

DAGBLADETS LEDERARTIKKEL fastslår 4. mai at KrF og Dagbladet har stått på linje i kampen for de underprivilegerte. Det stemmer! Men så hevder lederskribenten at KrF har fjernet seg fra denne profilen de siste årene. Det er en uforståelig og udokumentert påstand. Med KrF i spissen har regjeringen trappet opp utviklingshjelpen til verdens fattige med 35 prosent. Det skulle bare mangle, for Norges nasjonalformue har økt kraftig de senere årene. KrF vil videre. Vårt landsmøte i april satte derfor nye mål for bistanden: 1,3 prosent av BNI innen 2009, 2 prosent på lengre sikt. Samtidig må Norge fortsette innsatsen for sletting av u-landsgjeld, rettferdig handel og kamp for menneskerettigheter i sør.

Også i Norge lever mennesker i fattigdom. Det er uakseptabelt. Derfor har regjeringen som den første i Norge lagt fram en bred tiltaksplan mot fattigdom. 3,2 milliarder kroner er satset på tiltak mot fattigdom. Heldigvis viser tall fra UNICEF at stadig færre norske barn vokser opp i fattige familier. Men KrF vil gjøre mer, ikke minst for å gi flere arbeid. KrF vil fortsette å prioritere kampen mot fattigdom. Jeg håper og tror at vi vil ha Dagbladets støtte i dette arbeidet!