RESPEKT: Det står respekt av Knut Arild Hareide som har stått opp for det han mener er riktig, skriver innsenderen. Her hilser Erna Solberg på Knut Arild Hareide, og hans forventede arvtaker, Kjell Ingolf Ropstad etter KrFs ekstraordinære landsmøte fredag. Foto. NTB Scanpix
RESPEKT: Det står respekt av Knut Arild Hareide som har stått opp for det han mener er riktig, skriver innsenderen. Her hilser Erna Solberg på Knut Arild Hareide, og hans forventede arvtaker, Kjell Ingolf Ropstad etter KrFs ekstraordinære landsmøte fredag. Foto. NTB ScanpixVis mer

Debatt: KrFs valg

KrFs valg gir oss fortsatt trygg styring

Det ville vært dumt å overlate et tilnærmet dekket bord til en ny regjering nå som mye av ryddearbeidet er gjort.

Meninger

Det står respekt av Knut Arild Hareide som har stått opp for det han mener er riktig, og han har håndtert nederlaget godt. Men for å være etterpåklok vil jeg si det mest fornuftige ville vært om han pekte ut retning for halvannet år siden eller om halvannet år, slik at også velgerne fikk sagt sitt til retningsvalget KrF nå har valgt å gjøre.

Jeg som Frp-politiker på Stortinget er naturlig nok fornøyd med det de endte opp med, og ser fram til trygg styring videre.

Norge er på rett vei. Vi har den laveste ledigheten på ti år, vi har de laveste asyltallene på 20 år, kommuneøkonomien er den beste på 20 år, det er rekordfå kommuner på «Robek-lista», elevene i norsk skole lærer mer, fraværet har gått ned med ca. 40 prosent og elevene er mer til stede, færre faller fra og vi har rekord i lærlingkontrakter.

Soningskøene tredoblet seg under de rødgrønne til 1213 personer, men er nå på 99 og tilnærmet eliminert, helsekøene som steg fra 200.000 til 280.000 i de åtte årene før oss, er redusert med ca. 60.000, og samferdselsbudsjettet er økt med 75 prosent. Utbyggingsselskapet Nye Veier AS skal i årene som kommer bygge 530 km med 4-felts motorvei, og vedlikeholdsetterslepet på veier reduseres for første gang på flere tiår.

Frp og regjeringen har brukt fem år på en kraftig ryddejobb etter de rødgrønne, samtidig som vi har måttet håndtere tidenes oljeprisfall og flyktningkrise. Det ville vært dumt å overlate et tilnærmet dekket bord til en ny regjering nå som mye av ryddearbeidet er gjort. Jeg ser derfor fram til flere år med fortsatt trygg styring med en ikke-sosialistisk regjering.