Krig i 5000 års kulturlandskap

Krigen mot Irak skal utkjempes i områder som har frambrakt noen av menneskehetens største kulturskatter.

- Irak har skjøre minnesmerker fra en flere tusen år gammel sivilisasjon som ikke kan erstattes med en neve dollar!

Kai Gjelseth, førsteamanuensis ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, er travelt opptatt med å avslutte et omfattende bokprosjekt om Midtøstens kulturhistorie som inkluderer det gamle Mesopotamia - en sivilisasjonens vogge i det forjettede landet mellom elvene Eufrat og Tigris der navn som Ur, Ninive og Babylon tilhører vår verdensarv.

- DET ER ET PARADOKS at uretten skal vinne fram med våpenmakt i et land der en av verdens eldste lovsamlinger ble utformet, framholder en engasjert og opprørt Gjelseth. Han tenker på den berømte Hammurapis lov som ble skrevet 1700 år før Kristi fødsel. I 282 paragrafer er forhold som omfatter familie, jordeiendom og handel regulert.

KANSKJE BURDE president Bush og hans krigshissere også merke seg denne paragrafen: «Dersom det bryter ut brann i et hus, og noen som kommer for å slokke, kaster et begjærlig blikk på husherrens eiendeler og forgriper seg på noen av dem, da skal han kastes i den samme ild.»

Kileskriften, et av verdens eldste skriftsystemer, var utbredt i Mesopotamia. Arkeologer har funnet omfattende arkiver og skriftsamlinger som gir et fargerikt bilde av dagliglivet i de gamle rikene rundt Eufrat og Tigris. Denne kulturen frambrakte også hjulet, kalenderen og ølet.

Gilgamesj, helteeposet fra ca. 2000 f.Kr. om en forhistorisk konge i byen Uruk ved Eufrat, er trolig verdens eldste bevarte diktverk. En sentral del omfatter historien om den store stormfloden, der det fortelles at gudene ville utslette alt liv. Men den udødelige Utnapisjtim bygger et skip som rommer «all jordas sæd»; en versjon av Bibelens beretning om syndfloden og Noas ark.

KAI GJELSETH kom til denne delen av verden i 1966, og har i over 30 år reist på kryss og tvers i 12 land i Midtøsten.

- Jeg kom dit første gang sjøveien fra Kypros - som de gamle fønikerne - og gikk i land fra en Fred. Olsen-båt i Beirut. Fra Damaskus, verdens eldste kontinuerlig bebodde by, fortsatte reisen milevis i en skranglete buss gjennom den veiløse syriske ørkenen med innlagte stoppesteder for toalettbesøk og bønn, fram til landet mellom Eufrat og Tigris. Edens hage lå visstnok der, i Al-Qurnah nord for Basra, hvor de to flodene møtes for å renne sammen i Shatt al-Arab, som munner ut i Persiabukta.

- Men Paradiset finner du ikke der i dag?

- Nei, nå er dette et karrig område, fattig og nedslitt. Delvis ble de katastrofalt tørrlagt som en utspekulert hevn fra Saddam Hussein mot sjiaene som er de lokale beboere siden oldtida. 30 mil mot nordvest - ikke langt fra dagens Bagdad - lå Babylon med Babels tårn og de sagnomsuste hengende hagene, et av antikkens sju underverker; angivelig anlagt av kong Nebukadnesar (604- 562).

Men Kai Gjelseth skuer ikke bare bakover i historien. Han tenker med gru på de fattige og forsvarsløse som skal rammes av bomber og brann. Han har ingen illusjoner om Saddam Hussein, tyven fra Bagdad, og hans regime. Gjelseth er fascinert av annerledesheten i den arabiske kulturen, selv om Kai Gjelseth ikke vil idyllisere alt ved forholdene i den arabiske verden.

- Men her møter du hjertelighet, verdighet og vennlighet - verdier som altfor ofte er fremmed for oss; folk er interessert i deg, sier Kai Gjelseth.

- Å UTFORSKE disse områdene er en fin måte å lære historie på, både oldtidshistorien og den nære historien. Gjelseth understreker også at det er trygt å reise i Midtøsten. Rusproblemer i vestlig forstand er for eksempel ukjent. Det kan føles sikrere å ferdes i den arabiske verden enn å gå en tur i Vigelandsparken, sier Kai Gjelseth.

Han kommer vemodig i hu replikken som er tillagt Mahatma Gandhi. Han ble spurt: «Hva tror De om den vestlige sivilisasjon?» Og han svarte: «Jo, jeg synes det ville være en glimrende idé!»

NINIVE: Assyrisk fabelfigur, en av dem som ikke ble stjålet og fraktet til Europa på 1800-tallet.
LANDEMERKE: Spiralminareten til al-Mutawakkil-moskeen i Samarra (848- 852) består fortsatt, utrolig nok.
UERSTATTELIG: Den kjente skjeve minareten i Mosul.
TEMPEL I HATRA: Partianrikets by fra ca. 200 f.Kr ligger langs Silkeveien og var arkitektonisk påvirket av romerne.