Krig i Kaukasus

«Dette er en langvarig krig som Russland har ført siden andre verdenskrig, og Balkankrigen handlet om akkurat det samme, jeg ønsker Georgias styrker all lykke og håper de knuser russisk mafi a og endelig frigjør hele Georgia.

Robert

«Nato bør tilstre

be at Russland blir en partner istedenfor en fiende. Vi har langt større felles utfordringer som bør vies oppmerksomhet snarest. En god start ville vært at Norge sluttet å støtte Tsjetjenske terrorister. Barnedrapene i Beslan og mobiliseringen deres mot kurdere på et norskt asylmotak sier litt om mentaliten som er etablert hos denne gruppen. M artin

«Putin truer i øst og vest. Norge kommer til å møte russisk militærmakt på Svalbard, Nordpolen, Antarktis og absolutt når Nordhavenes ressurser skal utnyttes. Når skal Norge ta Russlands trusler på alvor og begynne å bygge opp et forsvar som kan bidra til å sikre Norges suverenitet? Kay

«Russland er korrupt og pengesjukt! De stenger f. eks. gassrørene som går fra Russland til Georgia når de er uenig om noe, kun for å vise hvor mye makt

de har.

1234