Krigen i Kaukasus

«Hvorfor lar ikke russerne tsjetjenerne få løsrive seg fra Russland, slik de tydeligvis mener at osseterne har krav på å løsrive seg fra Georgia? Georgia ville ta tilbake Sør-Ossetia, som tilhører dem. Russland bomber i stykker Tsjetjenia for å hindre dem i å løsrive seg. Hva er forskjellen? Her møter russerne seg selv i døra så det griner.

Jonas

«I Sør-Ossetia har de russisk pass fordi Russland har gitt dem pass. Russere har gjort det som et ledd i et strategisk spill for å svekke Georgias kontroll over området. Jeg er overbevist om at Russlands motiver er noe helt annet enn å hjelpe osseterne.

Astri«Russland har gitt osseterne russisk pass fordi osseterne ikke får georgisk pass uten å endre sitt etternavn, gi opp sin kultur og slutte å snakke og lære ossetisk. Russland krever ikke det, og siden et ossetisk pass ikke anerkjennes noe sted i verden, er et russisk pass et godt alternativ.

UDI«Svenskenes Carl Bildt sier at russernes «hjelp» til Ossetia og angrep på Georgia har sterke likhetstrekk med Hitlers argumentasjon ved starten på andre verdenskrig.

Thorsen«Kjære Sverige! Vi er mange i Østfold som ikke vil tilhøre Norge. Kan dere ikke komme å «hjelpe» oss?? Det er bare å gi oss svenske pass, så kan dere komme å forsvare oss! Vi handler på Svinesund likevel – et god argument dere kan bruke.

Harry