Krigens helter

Det er ikke helter som vinner kriger, det er ressurstilgang og produksjonstall, geostrategi og storstrategiske beslutninger.

Harald Høiback,

Oberstløytnant

og Ola Bøe-Hansen,

Orlogskaptein

i Dagbladet 16. januar.

«Det at Churchill alltid nevnes som en helt, er latterlig. Han var ansvarlig for massakrer mot sivile i britiske kolonier og terrorbombing mot kvinner og barn under slutten av krigen. Churchill var også sterkt imot i gi koloniene selvstendighet. Mange steder i verden regnes han som verre enn Hitler.

Jovisk«Nordmenn liker å se film om hvor fantastiske de en gang var. Da krigen startet stilte norske offiserer opp for fienden på dag en, sammen med mange andre som ønsket fascismen velkommen.

Harry Ben«Vi liker å dyrke våre krigshelter i Norge, men samtidig var det ingen andre nasjoner som hadde så mange landsforrædere som Norge. Bare til ettertanke.

Antihelten«Vi må få lov til å være stolte av våre modige forfedre og motstandsmenn, samtidig som vi ikke glemmer at det var takket være USA og England, at vi kom velberget ut av 2. verdenskrig.

Fredrik«Jeg har mer sans for Pattons krigsfilosofi hvor samholdet i enheten og evnen til å overleve lenger enn fienden er langt viktigere enn enkeltstående handlinger utført av såkalte «helter». Krigsdekorering bør derfor være forbeholdt enheten.

Epaminondas