Kriger uten folkerett

Klikk for ingress.

Meninger

Redningsarbeidet på bakken etter flystyrten i Øst-Ukraina har vært kaotisk og full av mistenksomhet, beskyldninger og uverdige episoder. Arbeidet med å finne årsak og plassere ansvar for flystyrten er heller ikke kommet inn i tillitvekkende spor. Det er ikke usannsynlig at det er blitt tuklet med vrakrestene for å fjerne mulige bevis. At Russland åpenbart har mange fingre med i spillet, gjør situasjonen enda mer uhåndterlig.

Da representanter for OSSE kom til åstedet, ble de hindret i arbeidet av tungt væpnede og maskerte soldater. Disse pro-russiske separatistene har åpenbart faktisk kontroll over området, men de er uten annen formell status enn den de har påberopt seg selv. Myndighetene i Kiev kaller dem terrorister og kriminelle elementer, men ettersom konflikten i Øst-Ukraina ikke er blitt definert som en krig, er det bare ukrainske myndigheter som er bundet av folkeretten. Separatistene kan bare holdes ansvarlig etter Ukrainas interne lover, men det er en illusjon når myndighetene ikke har kontroll i de opprørske delene av landet.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) vurderer nå situasjonen i Ukraina som en krig. Det kan høres ut som spill med ord når krigshandlingene er intense og har ført til store tap av menneskeliv. Men her er ordene viktige. Når voldshandlinger og væpnet konflikt klassifiseres som krig, regnes begge partert som stridende med ansvar for å forhindre krigsforbrytelser og beskytte sivile. Det kan åpne for internasjonal straffeforfølgelse av personer for krigsforbrytelser i konflikten i Ukraina, som nedskytingen av det sivile flyet.

Krigens folkerett kan høres ut som en selvmotsigelse, men den er grunnleggende viktig. Problemet er at den i utgangspunktet gjelder for anerkjente stater og dermed ikke fanger opp kriger og konflikter som ofte er minst like grusomme. «Soldater uten land» går på tvers av og står utenfor krigens folkerett, men er heller ikke beskyttet av den.

Når parter som er reelt krigførende, holdes utenfor eller ikke vil være med i forhandlinger, er det lite håp om å finne fredelige løsninger. Det er et dilemma for det organiserte, internasjonale samfunnet. Enten det gjelder separatister i Ukraina, jihadister i Syria eller Hamas i Gaza.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.