Krigsbibelen

En brutal krigsrapport som ble Røde Kors-bibelen mot krig.

For første gang siden 1910 utgis Røde Kors' «bibel» på norsk: Den lille pamfletten utkom i 1862, «Minner fra Solferino», skrevet av den unge sveitsiske forretningsmannen Henri Dunant. Dunant hadde tre år tidligere, 24. juni 1859, uforvarende kommet til åstedet for den tidas verste slag, slaget ved Solferino.

Så lenge det har vært krig, har det også vært beretninger om krig. «Minner fra Solferino» forteller om opptakten til slaget, og om slagets gang. Dunant var ingen pasifist, og forteller på datidas maner begeistret om tapre soldater og krigens ære. Men et enda skarpere blikk hadde han for hva som skjedde etter slaget, nemlig de såredes skjebne. Det fortelles brutalt og detaljert om de fortvilte forsøkene på å samle, transportere, fø, lindre og lege de mange skadde, hvordan den lille landsbyen Castiglione brått blir et improvisert krigslasarett, hvor soldatenes lidelse, stank og død ikke kan hindres av den fortvilte lokalbefolkningen. Lidenskapelig rapporterer Dunant fra det totalt utilstrekkelige hjelpearbeidet, og jamrer over den behandling som blir de tapende østerrikere til del. Og han bringer til torgs sin store visjon om et internasjonalt nøytralt og upartisk hjelpekorps, organisert i fredstid, til hjelp i krigs- og krisetid.

Så i motsetning til de fleste andre krigsberetninger fikk denne lille pamfletten varige konsekvenser for framtidige kriger. Boka vekket opinionen, og Dunants tanker fikk et raskt gjennombrudd, med dannelsen av Røde Kors-bevegelsen i 1863, og den første Genhvekonvensjonen i 1864. Selv ble Dunant tildelt den første Nobels fredspris i 1901.