Krim med krydder

Gert Nygårdshaug holder koken med «Liljer fra Jerusalem».

«Liljer fra Jerusalem» er åttende bok i en av de mest originale seriene i norsk krim. I de første spilte vinkjenneren, gastronomen og dechiffreringseksperten Fredric Drum hovedrollen. I de seinere har han trådt i skyggen for sin onkel, Kripos-etterforskeren Skarphedin Olsen. Men han konsulterer mer enn gjerne sin nevø, og nevøens viten får gjerne en avgjørende betydning for gåtens løsning.

KISTE-sak

Så også her. Viktige ingredienser i denne sterkt krydrede krimsuppa er nemlig alkymi, kryptiske tekster, nye arkeologiske funn, gamle sekter og desslike. Bakmennene legger ut avledende spor som setter Skarphedins skarpe hjerne på de alvorligste prøver, men med Drums hjelp ledes han inn på de riktige spor. De leder ham til Khirbet Qumran, der de berømte Dødehavsrullene ble funnet.

Det starter som en ny KISTE-sak, dvs. en sak som ikke må tilflyte offentlighetens ører før den er oppklart. Skarphedin liker ikke disse sakene, fordi han vet han kan bli holdt i ørene av høytstående personer.

Denne gangen dreier det seg om en leilighet der en eldre herre i rullestol har holdt til. Han er forsvunnet og har etterlatt seg noen forvirrende alkymistiske opptegnelser og litt jern- og gullstøv, samt en stor bloddam på gulvet.

Politisk

Kort etter etterforskningens start eksploderer en bilbombe i Gabels gate, og et ektepar omkommer. Oslo-politiet vil helst ha denne saken for seg, men Skarphedin aner tidlig at det fins en sammenheng. Hva den består i, blir etter hvert klart, og etter mange forviklinger og atskillig dramatikk legger Skarphedin brikkene på plass. Slutten kommer som en stor overraskelse, og jeg vil gjerne ha vekslet et par ord med den som har gjettet seg til den på forhånd.

Såpass skal avsløres at fundamentalistisk tro og tankegang er en viktig drivkraft bak forbrytelsene. Dette gjør jo boka høyst aktuell. Det er ikke første gang Nygårdshaug blander politikk inn i bøkene sine, og som kjent er hans synspunkter ikke sammenfallende med de offisielle. At muslimene ikke er alene om å nære slike slanger ved sitt bryst, er en kjensgjerning som kan leses ut av denne boka.

Parafraserer «Sult»

«Liljer fra Jerusalem» er en velskrevet bok med en sinnrik intrige, selv om den neppe er den beste i serien. En del av intrigen kan virke vel konstruert, noe forfatteren selv synes å være klar over. Men bevares, det holder i lange baner. Særlig trekker portrettet av Skarphedin opp. Her morer forfatteren seg også med å parafrasere passasjer i «Sult», med etterforskeren i den anonyme «Sult-heltens» sted. Beskrivelsen av Skarphedins ytterst velsmakende måltider er også appetitt-vekkende krydder.

At man må ty til tanngarden for å se forskjellen på en gråsteinbit og en flekksteinbit, forekommer meg imidlertid temmelig tungvint. Men denne lille scenen fra fisketorget kan vi vel trygt plassere i kategorien «skjønnhetspletter».