FOSSE: Forfatter og dramatiker Jon Fosse mener underholdningslitteratur bør klare seg selv . FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET
FOSSE: Forfatter og dramatiker Jon Fosse mener underholdningslitteratur bør klare seg selv . FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADETVis mer

- Krim og «dameromaner» bør ut av innkjøpsordninga

Jon Fosse vil ha støtte til seriøs litteratur.

(Dagbladet):I dag skal Kulturrådet avgjøre om det blir kutt i innkjøpsordningen som sikrer bøker til bibliotekene. Bakgrunnen er at regjeringen har kuttet 10 millioner kroner i støtte til litterære formål i 2014.

Innsparingene har skapt sterke reaksjoner i kultur-Norge, og flere har advart mot å røre den nesten 50 år gamle ordningen. Nå kaster den verdenskjente dramatikeren og forfatteren, Jon Fosse, seg på og går hardt ut mot hvordan ordningen fungerer i dag.
   Kiosklitteratur Fosse mener at underholdningslitteratur bør tas ut av innkjøpsordningen.

- Typisk sjangerlitteratur bør ikkje falla inn under innkjøpsordninga, til dømes krim. Heller ikkje såkalla  «dameromanar» må gjera det, skriver Jon Fosse i en epost til Dagbladet.

- Det finst eit skilje mellom seriøs litteratur og det som før i tida vart kalla for «kiosklitteratur», til dømes krim, dette skiljet har vorte forsøkt utviska av kulturpolitiske grunnar. Når det gjeld innkjøpsordninga bør det haldast oppe, skriver Fosse.

Med utspillet gir Fosse full støtte til statssekretær i kulturdepartementet, Knut Olav Åmås, som gikk ut i Klassekampen og luftet ideen om å fjerne krim fra innkjøpene av bøker til bibliotekene.

- Gi støtte til de som trenger det Den verdenskjente dramatikeren og forfatteren sier at innkjøpsordningen bør bevares til den litteraturen som trenger støtte.

- Innkjøpsordninga bør strammast inn, og ikkje omfatta underhaldningslitteratur, som heller ikkje treng den økonomiske støtta ei slik ordning gjev. Dette for å ta vare på ei fantastisk god ordning, som mellom andre har gjort det mogeleg for meg å bli forfattar. Ordninga må vernast.

Jon Fosse regnes som en av de viktigste dramatikerne i vår tid. Hans utgivelser er oversatt til over 40 språk. Han bor i Statens æresbolig for fortjente kunstnere, Grotten i Oslo.